Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vythanh trong 10:01:53 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14298Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: vythanh trong 10:01:53 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Cho 1 hiệu đện thế xoay chiều không đổi u=200 căn(2) cos(100 pi t) (V).Nếu mắc đoạn mạch nối tiếp M vào u thì cường độ dòng điện trong mạch là i1=4 căn(2) cos(100pi t-(pi/6)) (A). Nếu mắc đoạn mạch nối tiếp N vào u thì cường độ dòng điện trong mạch i2=4 căn(2) cos(100pi t +(pi/2))(A).Nếu mắc M và N nối tiếp với nhau vào u thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A. i=4 căn(2)cos(100pi t -(pi/3)) (A)            B.i=4 căn(2) cos(100pi t +(pi/6)) (A)          C.i=8 căn(2) cos(100pi t +(pi/3)) (A)      D.i=8cos(100pi t -(pi/6)) (A)
Mong các thầy cô hướng dẫn giải giúp em bài này, em chân thành cảm ơn các thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:19:30 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Cho 1 hiệu đện thế xoay chiều không đổi u=200 căn(2) cos(100 pi t) (V).Nếu mắc đoạn mạch nối tiếp M vào u thì cường độ dòng điện trong mạch là i1=4 căn(2) cos(100pi t-(pi/6)) (A). Nếu mắc đoạn mạch nối tiếp N vào u thì cường độ dòng điện trong mạch i2=4 căn(2) cos(100pi t +(pi/2))(A).Nếu mắc M và N nối tiếp với nhau vào u thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A. i=4 căn(2)cos(100pi t -(pi/3)) (A)            B.i=4 căn(2) cos(100pi t +(pi/6)) (A)          C.i=8 căn(2) cos(100pi t +(pi/3)) (A)      D.i=8cos(100pi t -(pi/6)) (A)
Mong các thầy cô hướng dẫn giải giúp em bài này, em chân thành cảm ơn các thầy cô.
HD em tự tính
TH1 i chậm pha hơn u (M có tính cảm kháng ZLM,ZRM)==> ZM=U/I1 ==> ZLM và ZRM(dùng cos,sin)
TH2 i nhanh pha hơn u (N có tính dung kháng ZCN,ZRN)==> ZN=U/I2 ==> ZCN và ZRN=0(dùng cos,sin)
==> Khi ghép nối tiếp [tex]Z^2=(RM+RN)^2+(ZM-ZN)^2[/tex] ==> I = U/Z
==> [tex]cos(\varphi)=\frac{RN+RM}{Z} ==> \varphi = \varphi_u - \varphi_i[/tex]
(Em có thể làm bằng vecto fresnel)