Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 12:04:01 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14287Tiêu đề: giải giúp tớ bài sóng điện từ vs
Gửi bởi: lyly2210 trong 12:04:01 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
mạch chọ sóng của mot máy vô tuyến gom mot cuon cam và hai tu dien c1,c2.Nếu C1 nối tiếp C2 thì máy thu bắt được sóng có bướcsóng 60m. Nếu C1 song song C2 thì máy bắt được sóng có bước sóng 125m. Tháo bỏ tụ C2thì máy bắt được sóng có bước sóng
A. 100m B. 120m C. 75m D. 90m


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp tớ bài sóng điện từ vs
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:07:42 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
mạch chọ sóng của mot máy vô tuyến gom mot cuon cam và hai tu dien c1,c2.Nếu C1 nối tiếp C2 thì máy thu bắt được sóng có bướcsóng 60m. Nếu C1 song song C2 thì máy bắt được sóng có bước sóng 125m. Tháo bỏ tụ C2thì máy bắt được sóng có bước sóng
A. 100m B. 120m C. 75m D. 90m

C1 nt C2 : [tex]\lambda _n_t^2=\frac{\lambda _1^2\lambda _2^2}{\lambda _1^2+\lambda _2^2}=60^2[/tex]  (1)

C1 // C2 : [tex]\lambda _s_s^2=\lambda _1^2+\lambda _2^2=125^2[/tex] (2)

[tex]\lambda _1[/tex] : khi mạch gồm L, C1
[tex]\lambda _2[/tex] : khi mạch gồm L. C2

Giải (1), (2) => [tex]\lambda _1=100m[/tex]  hoặc [tex]\lambda _1=75m[/tex]

Bài này phải cho C1 và C2 cái nào lớn hơn mới chọn được lamda 1.