Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ngovdang trong 09:52:50 AM Ngày 01 Tháng Ba, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14286Tiêu đề: Chuyển động quay của vật rắn khó
Gửi bởi: ngovdang trong 09:52:50 AM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy giúp em

Một thanh kim loại MN đồng chất, tiết diện đều dài l = 160 cm, khối lượng m1 = 3 kg có thể quay quanh trục đi qua M vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng. Ban đầu MN đứng yên ở VTCB, người ta bắn một viên đạn có khối lượng m2 = 1 kg, bay theo phương ngang với vận tốc v đến va chạm mềm dính vào thanh MN tại điểm Q, cách M một khoảng l1 = 120 cm. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi ma sát và sức cản.
   Tính giá trị của nhỏ nhất của v để thanh MN có thể quay được hết cả vòng quanh điểm M.


Tiêu đề: Trả lời: Chuyển động quay của vật rắn khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:45:17 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Nhờ các thầy giúp em

Một thanh kim loại MN đồng chất, tiết diện đều dài l = 160 cm, khối lượng m1 = 3 kg có thể quay quanh trục đi qua M vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng. Ban đầu MN đứng yên ở VTCB, người ta bắn một viên đạn có khối lượng m2 = 1 kg, bay theo phương ngang với vận tốc v đến va chạm mềm dính vào thanh MN tại điểm Q, cách M một khoảng l1 = 120 cm. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi ma sát và sức cản.
   Tính giá trị của nhỏ nhất của v để thanh MN có thể quay được hết cả vòng quanh điểm M.
HD em tự tinh:
+ Moment quán tính thanh [tex]I=1/3ML^2[/tex]
+ Momet quán tính vật : [tex]I' = m.L^2[/tex]
+ Trước va chạm(chỉ có momnet động lượng vật) : L = I'.v/L = mL.v
+ Sau va chạm : [tex]L' = (I+I').\omega[/tex]
+ Định luật BTMM động lượng : L=L' ==> [tex]\omega[/tex]
+ Định luật BT NL ỡ VT thấp I và cao nhất (coi như vân tốc cao I bằng 0, gốc thế năng thấp nhất)
[tex]1/2.(I+I').\omega^2 + MgL/2 = mg2L + Mg(3L/2)[/tex]
Thế [tex]\omega[/tex] vào giải ra v