Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaiha7390 trong 09:41:28 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14280Tiêu đề: Cho em hỏi bài sóng khó và lạ
Gửi bởi: thaiha7390 trong 09:41:28 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013
Dây đàn làm bằng thép phát ra nốt nhạc có tần số f=264 Hz. Dây có tiết diện 0,08 mm^2. Lực căng dây là 400 N. cho khối lượng riêng của thép  D=7700 kg/m^3. Tính chiều dài dây?


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài sóng khó và lạ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:36:36 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013
Dây đàn làm bằng thép phát ra nốt nhạc có tần số f=264 Hz. Dây có tiết diện 0,08 mm^2. Lực căng dây là 400 N. cho khối lượng riêng của thép  D=7700 kg/m^3. Tính chiều dài dây?
Bài này cần phải cho âm phát ra bậc mấy?


Tiêu đề: Trả lời: Cho em hỏi bài sóng khó và lạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:41:17 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013
Vận tốc truyền dao động: [tex]{\color{blue} v=\sqrt{ \frac{F}{\mu }}}[/tex]

Trong đó: F là lực căng dây, [tex]\mu[/tex] là khối lượng 1 met dây.

Và: [tex]\mu = \frac{m}{l}= \frac{V.D}{l}= \frac{S.l.D}{l}= S.D[/tex]

Tần số âm cơ bản: [tex]{\color{red} f = \frac{1}{2l}. \sqrt{\frac{F}{ \mu }}}[/tex]

P/S: Chúng tôi nghĩ đề bài nên bổ sung thêm tần số đó là tần số của âm cơ bản ( hoặc họa âm thứ mấy ).