Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 09:23:12 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14279Tiêu đề: Lý thuyết sóng điện từ có thắc mắc
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 09:23:12 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013
năng lượng sóng điện từ gồm: năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Vậy năng lượng điện , từ dao động vuông pha hay cùng pha. Bởi vecto điện trường và từ trường em thấy cùng pha, còn ko biết năng lượng có cùng pha không.
Trong mạch LC: thì điện trường và từ trường dao động vuông pha, vậy năng lượng điện trường và từ trường có dao động vuông pha không.
Sóng điện từ có NL tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số vậy sóng cơ có tính chất này không.
Em có 1 số thắc mắc trên mong thầy cô và các bạn giúp


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng điện từ có thắc mắc
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:41:30 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013
năng lượng sóng điện từ gồm: năng lượng điện trường và năng lượng từ trường. Vậy năng lượng điện , từ dao động vuông pha hay cùng pha. Bởi vecto điện trường và từ trường em thấy cùng pha, còn ko biết năng lượng có cùng pha không.
Trong mạch LC: thì điện trường và từ trường dao động vuông pha, vậy năng lượng điện trường và từ trường có dao động vuông pha không.
Sóng điện từ có NL tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số vậy sóng cơ có tính chất này không.
Em có 1 số thắc mắc trên mong thầy cô và các bạn giúp
trong sóng điện từ
+ vecto E và vecto B có phương vuông góc.
+ giá trị E và B biến thiên điều hòa đồng pha
+ Năng lượng điện và năng lượng từ thì lại biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau