Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 05:46:50 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14278Tiêu đề: dao động tắt dần
Gửi bởi: kientri88 trong 05:46:50 PM Ngày 28 Tháng Hai, 2013
Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 49,35N/m gắn với vật nhỏ khối lượng 200g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là 0,01. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động tắt dần. Sau Δt = 10s kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được là
A. 10,0m.   B. 6,96m.   C. 8,00m.   D. 8,96m.
(đề chuyên Hà Tĩnh lần 1)

Đáp án là C nhưng em ra 10,5 m
Xin giúp dùm em rất cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: dao động tắt dần
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 01:51:11 PM Ngày 01 Tháng Ba, 2013
Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 49,35N/m gắn với vật nhỏ khối lượng 200g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là 0,01. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động tắt dần. Sau Δt = 10s kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được là
A. 10,0m.   B. 6,96m.   C. 8,00m.   D. 8,96m.
(đề chuyên Hà Tĩnh lần 1)

Đáp án là C nhưng em ra 10,5 m
Xin giúp dùm em rất cám ơn

Độ giảm "biên độ" sau 1T là [tex]\Delta A=\frac{4\mu mg}{k}\approx 0,1621cm[/tex]

[tex]\Delta t\approx 25T[/tex] => sau 25T, biên độ còn A' = A - 25.0,1621 = 5,9475cm.

Độ biến thiên cơ năng bằng công lực ma sát: [tex]\frac{1}{2}kA'^2-\frac{1}{2}kA^2=-\mu mgS=>S=7,973cm[/tex]