Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vythanh trong 10:22:32 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14254Tiêu đề: Hai câu trắc nghiệm vật lý cần giải đáp
Gửi bởi: vythanh trong 10:22:32 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Câu 1: Khi 1 chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ ánh sáng thì đại lượng nào sau đây là không đổi:
a/năng lượng chùm sáng, b/cường độ chùm sáng, c/số photon có trong chùm sáng, d/năng lượng của 1 photon
Câu 2: phương trình của tọa độ góc phi theo thời gian t nào sau đây mô tả 1 chuyển động quay chậm dần đều ngược chiều dương:
a/phi=5-4t+t^2, b/phi=5+4t-t^2, c/phi=-5-4t-t^2, d/phi=-5+4t-t^2
Các thầy cô giúp đỡ em 2 câu này và giải thích giúp em, em chân thành cảm ơn các thầy cô.


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu trắc nghiệm vật lý cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:08:06 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Câu 1: Khi 1 chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ ánh sáng thì đại lượng nào sau đây là không đổi:
a/năng lượng chùm sáng, b/cường độ chùm sáng, c/số photon có trong chùm sáng, d/năng lượng của 1 photon
+ Khi truyền qua 1 môi trường, do hấp thụ nên số photon khi vượt qua môi trường giảm ==> Năng lượng giảm ==> cường độ giảm
+ f không đổi nên năng lượng photon không đổi


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu trắc nghiệm vật lý cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:10:14 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Câu 2: phương trình của tọa độ góc phi theo thời gian t nào sau đây mô tả 1 chuyển động quay chậm dần đều ngược chiều dương:
a/phi=5-4t+t^2, b/phi=5+4t-t^2, c/phi=-5-4t-t^2, d/phi=-5+4t-t^2
Các thầy cô giúp đỡ em 2 câu này và giải thích giúp em, em chân thành cảm ơn các thầy cô.
Dạng quay biến đổi đều
[tex]\varphi=\varphi_0 + \omega_o.t + \frac{1}{2}\gamma.t^2[/tex]
khi [tex]\omega_0 . \gamma >0[/tex] là nhanh dần đều và ngược lại
[tex]\omega_0[/tex] > 0 khi quay theo chiều dương