Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: visao trong 07:53:00 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14251Tiêu đề: ánh sang1
Gửi bởi: visao trong 07:53:00 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
1......trong thí nghiệm giao thoa iang, có a= 0.3mm, D=2m. giao thoa thực hiện với ánh sáng trắng có 0.4<=lamda<=0.76. tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 màu đỏ đến vân sáng bậc 2 màu tím.
A 2.4mm
B 4.8mm
C 5.6mm
D 6.4mm

2....trong thí nghiệm giao thoa iang, có a= 0.6mm, D=2m. giao thoa thực hiện với ánh sáng trắng có 0.4<=lamda<=0.76. tại vị trí cách vân trung tâm 22/3mm có mấy ánh sáng đơn sắc cho vân sáng?
A 2
B 3
C 4
D 5

  mong thầy cô và các bạn giúp cho bài này với...........


Tiêu đề: Trả lời: ánh sang1
Gửi bởi: AmiAiko trong 08:11:44 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
1......trong thí nghiệm giao thoa iang, có a= 0.3mm, D=2m. giao thoa thực hiện với ánh sáng trắng có 0.4<=lamda<=0.76. tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 màu đỏ đến vân sáng bậc 2 màu tím.
A 2.4mm
B 4.8mm
C 5.6mm
D 6.4mm

2....trong thí nghiệm giao thoa iang, có a= 0.6mm, D=2m. giao thoa thực hiện với ánh sáng trắng có 0.4<=lamda<=0.76. tại vị trí cách vân trung tâm 22/3mm có mấy ánh sáng đơn sắc cho vân sáng?
A 2
B 3
C 4
D 5

  mong thầy cô và các bạn giúp cho bài này với...........

Theo mình là thế này!

Bài 1.
[tex]x_{d}=2.i_{d} , x_{t}=2.i_{t}[/tex]
[tex]x_{d}-x_{t}=\frac{2D}{a}(\lambda _{d}-\lambda _{t})[/tex]
Thế số vào, đáp án là B

Bài 2.
[tex]x=\frac{22}{3}=k\frac{\lambda D}{a}=> \lambda =\frac{11}{5000k}[/tex]
[tex]0,4.10^{-3}\leq \frac{11}{5000k}\leq 0,76.10^{-3}[/tex]
[tex]=> k = 3; 4; 5[/tex]