Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: yennhi10595 trong 03:15:41 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14250Tiêu đề: BT sóng cơ khó.nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: yennhi10595 trong 03:15:41 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Bài 1.Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước.hai nguồn kết hợp AB có AB = 10cm dao động cùng pha với tần số f=20Hz.Biết tốc dộ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s.Một đường tròn có tâm tại trung điểm O của AB,nằm trong mặt phăng chứa các vân giao thoa,bán kính 3cm.Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là?
A.9
B.14
C.16
D.18
Bài 2.hai nguồn O1,O2 cách nhau 4m,phát sóng kết hợp cùng tần số f= 425Hz,cùng bien độ a=1cm và cùng pha.Vận tốc truyền sóng v=340m/s.Số điểm dao động với biên độ 1cm trong kkhoang giữa O1O2 là?
A.20
B.8
C.9
D.18

(mình học hơi yếu phần này mong các bạn giải thích chi tiết dùm


Tiêu đề: Trả lời: BT sóng cơ khó.nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: cuongthich trong 03:51:26 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
câu 1: [tex]\lambda =1,5cm[/tex]
[tex]R=3 cm=4 \frac{\lambda }{2}[/tex]
vây trên doạn 2R sẽ có 9 đường cực đại mỗi đường sẽ cắt đường tròn tại 2 điểm trừ 2 đường cực đại ngoài cùng chỉ cắt đường tròn tại 1 điểm
vậy số điểm CĐ trên đường tròn N=9.2-2= 16 điểm