Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 11:31:07 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14242Tiêu đề: Động cơ ko đồng bộ ba pha.
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 11:31:07 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2013
Cho dòng điện xoay chiều 3 pha đối xứng có tần số 50 Hz vào động cơ ko đồng bộ 3 pha. Từ trường cực đại tại mỗi cuộn day gây ra tại tâm
stato là 0,2T. Từ trường tại tâm stato có độ lớn là B và quay với tốc độ góc w. Kết quả đúng là.
A. B=0,2T, w>100pi
B.B=0,2 . w<100pi
C. B=0,3T , w<100pi
D. B=0,3T , w=100pi
Mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Động cơ ko đồng bộ ba pha.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:41:46 AM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Cho dòng điện xoay chiều 3 pha đối xứng có tần số 50 Hz vào động cơ ko đồng bộ 3 pha. Từ trường cực đại tại mỗi cuộn day gây ra tại tâm
stato là 0,2T. Từ trường tại tâm stato có độ lớn là B và quay với tốc độ góc w. Kết quả đúng là.
A. B=0,2T, w>100pi
B.B=0,2 . w<100pi
C. B=0,3T , w<100pi
D. B=0,3T , w=100pi
Mọi người giúp đỡ.
+ tốc độ quay từ trường bằng tần số góc dòng điện.
+ Độ lớn : B=1,5Bo