Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 01:29:32 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14231Tiêu đề: Tích phân.
Gửi bởi: cay da trong 01:29:32 PM Ngày 25 Tháng Hai, 2013
I=[tex]\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{1-sinx}{(1+cosx)e^{x}}}[/tex]dx
Cảm ơn nhiều [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: Chọn tên truy nhập trong 08:18:31 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
[tex]I=\int_{0}^{\pi /2}{\frac{1}{cosxe^{x}}}dx-\int_{0}^{\pi /2}{\frac{sinx}{(1+cosx)e^{x}}}dx \Leftrightarrow I=\frac{1}{2}\int_{0}^{\pi /2}\frac{1}{cos\frac{x}{}2^{2}e^{x}}{}dx-\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{sin\frac{x}{2}cos\frac{x}{2}}{cos^{2}\frac{x}{2}e^{x}}\frac}dx\Leftrightarrow I=J-\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{tan\frac{x}{2}}{e^{x}}}dx\Leftrightarrow I=J+{}\frac{tan\frac{x}{2}}{e^{x}}\mid -\frac{1}{2}\int_{0}^{\frac{\pi }{2}}{\frac{1}cos\frac{x}{2}^{2}e^{x}dx}\Rightarrow I={}\frac{tan\frac{x}{2}}{e^{x}}\mid=\frac{1}{e^{\frac{\pi }{2}}}[/tex]

Thông cảm nha mình là thành viên mới nên gõ không quen lắm. Chỗ nào bạn không hiểu thì hỏi. Mình trả lời....^^Ngại quá


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: cay da trong 09:09:39 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
trời cậu đi giúp người khác thì làm gì phải ngại người ngại là tớ mới đúng chứ :D :D
có chỗ tính J của cậu mình không hiểu từ cosx ra [tex]cos^{2}x[/tex] mà lại chỉ nhân thêm 2 cậu giải thích cho mình với ngại quá ;;) ;;)


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: hoanganh.vn2013 trong 09:30:26 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
trời cậu đi giúp người khác thì làm gì phải ngại người ngại là tớ mới đúng chứ :D :D
có chỗ tính J của cậu mình không hiểu từ cosx ra [tex]cos^{2}x[/tex] mà lại chỉ nhân thêm 2 cậu giải thích cho mình với ngại quá ;;) ;;)
Thực ra cậu ấy gõ nhầm 1 +cosx thành cosx !
[tex]\frac{1}{1+cosx}=\frac{1}{2cos^{2}\frac{x}{2}}[/tex]
 Từ công thức hạ bậc đó bạn [tex]cos^{2}a=\frac{1}{2}(1+cos2a)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: Chọn tên truy nhập trong 10:02:16 PM Ngày 04 Tháng Ba, 2013
Đúng rồi đó bạn, mình thấy sai rồi nhưng tại sữa miết không được nên mình để nguyên lun cảm ơn hoanganh nha :D