Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 11:07:13 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14223Tiêu đề: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: dieplyrc trong 11:07:13 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
Bài 1:  Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng. Tìm những vạch sáng của ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng vào vị trí vân sáng bậc 4 (k = 4) của ánh sáng màu đỏ lam da (đỏ)= 0,75um. Biết rằng khi quan sát chỉ nhìn thấy các vân của ánh sáng có bước sóng từ 0,4um đến 0,76um.
A:  Vân bậc 4, 5, 6 và 7  B.  Vân bậc 5, 6, 7 và 8  C: Vân bậc 6, 7 và 8  D. Vân bậc 5, 6 và 7

Bài 2:  Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1  = 600nm và λ2  = 0,5 μm. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 121 vân sáng ( gồm cả 2 vân ở hai đầu). Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A:  14    B.  15      C.  13      D.  16

Bài 3:  Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe I- âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39µm--> 0,76µm. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là:
A:  3,24mm  B.  2,40 mm    C.  1,64mm    D.  2,34mm .


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:37:29 PM Ngày 24 Tháng Hai, 2013

Bài 1:  Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng. Tìm những vạch sáng của ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng vào vị trí vân sáng bậc 4 (k = 4) của ánh sáng màu đỏ lam da (đỏ)= 0,75um. Biết rằng khi quan sát chỉ nhìn thấy các vân của ánh sáng có bước sóng từ 0,4um đến 0,76um.
A:  Vân bậc 4, 5, 6 và 7  B.  Vân bậc 5, 6, 7 và 8  C: Vân bậc 6, 7 và 8  D. Vân bậc 5, 6 và 7
 

Vị trí vân sáng của bước sóng bất kỳ: [tex]x_{s}= k.\frac{\lambda .D}{a}[/tex]

Vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ đỏ: [tex]x_{4}= 4.\frac{\lambda_{d} .D}{a}[/tex]

Do tại vị trí vân sáng bậc 4 màu đỏ còn có những vân sáng của bức xạ khác nên:

[tex]4.\frac{\lambda_{d} .D}{a}= k.\frac{\lambda.D}{a}\Rightarrow \lambda = \frac{4\lambda_{d}}{k}[/tex] (1)

Mà [tex]0,4\leq \lambda \leq 0,76[/tex] (2)

Từ (1) và (2) suy ra: [tex]0,4\leq \frac{4\lambda_{d}}{k} \leq 0,76[/tex]

Em tự giải ra nghiệm k trong khoảng nào, ta lấy nghiệm nguyên (vì là vân sáng) và loại nghiệm k = 4 (ứng với màu đỏ, mà màu đỏ đã biết rồi, nên không cần lấy nghiệm này nữa).

Có bao nhiêu k nguyên thì có mấy nhiêu bức xạ cho vân sáng tại điểm đó.

P/S: Mạn đàm một chút: mà đáp án cũng lạ thật, mỗi k ứng với một màu mà đáp án lại là vân bậc 5,6 gì là sao? Đáp án chính xác chúng tôi nghĩ phải là kiểu như thế này:

A. 3 bức xạ                    B. 4 bức xạ                  C. 5 bức xạ                D. 2 bức xạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:22:09 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2013
Bài 1:  Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng. Tìm những vạch sáng của ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng vào vị trí vân sáng bậc 4 (k = 4) của ánh sáng màu đỏ lam da (đỏ)= 0,75um. Biết rằng khi quan sát chỉ nhìn thấy các vân của ánh sáng có bước sóng từ 0,4um đến 0,76um.
A:  Vân bậc 4, 5, 6 và 7  B.  Vân bậc 5, 6, 7 và 8  C: Vân bậc 6, 7 và 8  D. Vân bậc 5, 6 và 7
Kiểu hỏi không hay


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:23:07 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2013
Bài 2:  Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1  = 600nm và λ2  = 0,5 μm. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 121 vân sáng ( gồm cả 2 vân ở hai đầu). Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A:  14    B.  15      C.  13      D.  16
Bài này thiếu dữ kiện AB = ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:34:39 AM Ngày 25 Tháng Hai, 2013
Bài 3:  Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe I- âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa mãn 0,39µm--> 0,76µm. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là:
A:  3,24mm  B.  2,40 mm    C.  1,64mm    D.  2,34mm .
HD:
Khi thực hiện giao thoa ánh sáng trắng thì tại vị trí vân trung tâm là vân sáng trắng từ đó trở ra vân sáng gần nhất là vân sáng bậc 1 của tím, rồi cứ thế đến vân đỏ bậc 1. Vậy vân sáng trùng chỉ có thể bắt đầu từ bậc 2 của tím và bậc 1 của ánh sáng khác (TM điều kiện trên)
Tức có đk: [tex](k+1)\lambda _{min}=k\lambda\Rightarrow \lambda =\frac{(k+1)\lambda _{min}}{k}[/tex]
Giải điều kiện [tex]0,39<\lambda <0,76\Rightarrow k=2,3,.....[/tex] => vị trí trùng gần nhất khi k = 2 => đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: huythuong12a1 trong 10:20:11 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Bài 2:  Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1  = 600nm và λ2  = 0,5 μm. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 121 vân sáng ( gồm cả 2 vân ở hai đầu). Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A:  14    B.  15      C.  13      D.  16
Bài này thiếu dữ kiện AB = ?

Thầy ơi em nghĩ thế là đủ rồi chứ nhỉ. Chỉ cần lập tỉ số k1 k2 rồi áp theo điều kiện là được


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:04 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
Bài 2:  Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1  = 600nm và λ2  = 0,5 μm. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 121 vân sáng ( gồm cả 2 vân ở hai đầu). Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là:
A:  14    B.  15      C.  13      D.  16
[tex]k1:k2=\lambda_2:\lambda_1=5:6[/tex]

trong khoảng 2 vân trùng có 10 vân sáng ==> 12 vân sáng tính luôn 2 vân trùng
+ giả sử A,B là vân trùng.==> 13 vân trùng tính luôn 2 vân A,B
+ Nếu A,B không phải vân trùng thì A thuộc vân có k1=1 đến 4 ==> số vân trùng là 12