Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 01:18:40 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14204Tiêu đề: sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:18:40 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
Câu1  trong TN i âng khi đặt vào 1 trong 2 khe 1 bản mặt saong song  có chiết suất n1=1.5 thì vân  TT dịch chuyển 1 đoạn x khí thay bản khác có n2= 1,25 thì vân d triung tâm dịch chuyển 1 đoạn là


Câu2 lưỡng lăng kình có A= 0,01 rad n= 1,5 khe sáng S nằm trong mặt fang chung của hai đáy cách lăng kính 20 cm cho lamda= 0.6 muy m số vân sáng quan sắt được trên màn cách lăng kình 180 cm là


Cẩu  3 trong giao thoa của lưỡng gương fang có anfa = 0,005 rad khoảng cách từ nguồn sáng đến dao tuyến 2 gương là 50 cm màn đặt saong song với đoạn nối 2 ảnh  của S khi  lmda = 0.5 muy m trên màn có 51 vân sáng trong đó hai  mép của 2 hệ là vân sáng khoảng cách từ màn đến giao tuyến của hai gương là
  Nhờ mọi người giải giùm em với  ạ


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:08:38 AM Ngày 24 Tháng Hai, 2013
Câu1  trong TN i âng khi đặt vào 1 trong 2 khe 1 bản mặt saong song  có chiết suất n1=1.5 thì vân  TT dịch chuyển 1 đoạn x khí thay bản khác có n2= 1,25 thì vân d triung tâm dịch chuyển 1 đoạn là
Em coi lại đề trên có cho thêm giả thiết 2 bản này cùng bề dày?
Công thức tính độ dịch chuyển hệ vận khi đặt bản mỏng
[tex]x = (n-1).e.a/D[/tex]
Viết 2 PT cho 2 trường hợp (x1,e1,n1) và (x2,e2,n2) ==> [tex]x2=x1.(n2-1).e2/(n1-1).e1[/tex]