Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 04:48:17 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14201Tiêu đề: Bài tập khó về phần điện cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 04:48:17 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp u=400cos100[tex]\Pi[/tex]t
(u tính bằng V,t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với đoạn mạch X.Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A.Biết ở thời điểm t,điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400V,ở thời điểm t+[tex]\frac{1}{400}[/tex](s),cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm.Hỏi công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là bao nhiêu?
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về phần điện cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 05:06:29 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp u=400cos100[tex]\Pi[/tex]t
(u tính bằng V,t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với đoạn mạch X.Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A.Biết ở thời điểm t,điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400V,ở thời điểm t+[tex]\frac{1}{400}[/tex](s),cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm.Hỏi công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là bao nhiêu?câu này đã có trong diễn đàn hãy sử dụng chức năng tìm kiếm