Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: longtienti999 trong 03:55:27 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14198Tiêu đề: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: longtienti999 trong 03:55:27 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mọi người cho hỏi , khoảng cách giữa 2 vân nằm cạnh nhau thế thì => khoảng vân kiểu gì ?

1.Young , trên MN  dùng lamda =0,6 um thì quan sát đc 17 vân sáng ( tại M và N là vân sáng ) nếu dùng ánh sáng có lamda =0,48um thì số vân quan sát đc trên MN =?


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: superburglar trong 04:06:57 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
HD:
M,N đều là các vân sáng nên giả sử tại M là vân sáng bậc k của [tex]\lambda 1\Rightarrow k+16[/tex] là bậc của [tex]\lambda 1[/tex] tại N.
có [tex]k\lambda 1\leq k^{'}\lambda 2\leq (k+16)\lambda 1\Leftrightarrow k.\frac{\lambda 1}{\lambda 2}\leq k^{'}\leq (k+16)\frac{\lambda 1}{\lambda 2}[/tex]
Thay số suy ra các gt của k'Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:28:14 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mọi người cho hỏi , khoảng cách giữa 2 vân nằm cạnh nhau thế thì => khoảng vân kiểu gì ?

1.Young , trên MN  dùng lamda =0,6 um thì quan sát đc 17 vân sáng ( tại M và N là vân sáng ) nếu dùng ánh sáng có lamda =0,48um thì số vân quan sát đc trên MN =?
[tex]MN=16i1=k2i2 ==> k2=16\lambda1/\lambda2=20[/tex]
(Lúc sau mà không cho M,N là vân gì thì có nhiều nghiệm lắm)
Các đáp án có thể là:
2 đầu MN là vân sáng : 21 vân sáng
2 đầu MN là vân tối : 20 vân sáng
Các Th khác (M,N không sáng, tối) : 20 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: longtienti999 trong 07:55:15 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
HD:
M,N đều là các vân sáng nên giả sử tại M là vân sáng bậc k của [tex]\lambda 1\Rightarrow k+16[/tex] là bậc của [tex]\lambda 1[/tex] tại N.
có [tex]k\lambda 1\leq k^{'}\lambda 2\leq (k+16)\lambda 1\Leftrightarrow k.\frac{\lambda 1}{\lambda 2}\leq k^{'}\leq (k+16)\frac{\lambda 1}{\lambda 2}[/tex]
Thay số suy ra các gt của k'


cách của bạn khó hiểu quá @@


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: longtienti999 trong 08:05:10 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mà cho em hỏi dữ kiện khoảng cách vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau thì => khoảng vân thế nào vậy  ????

Còn 1 bài này em không hiểu mong thầy và các bạn giải đáp thêm cho
Young , a=0,5mm . D=2m  , lamda=0,5um  . Bề rộng trường giao thoa là 26mm . Hỏi trên màn quan sát thấy được
A. 13 vân sáng , 14 vân tối
B.13 vân sáng , 12 vân tối
C. 6 vân sáng , 7 vân tối
D . 7 vân sáng , 6 vân tối

Bài này em tìm ra số khoảng vân là 13 @@ nhưng đáp án lại là 13 vân sáng , 14 vân tối @@ . Giúp đỡ mềnh ( em ) với các bạn và thầy @@

Young , bước sóng lamda . Khoảng cách giữa vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau 1mm . Trong khoảng giữa 2 điểm M,N trên màn ở 2 bên so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 6mm và 7mm  hỏi có bao nhiêu vân sáng ?

Young , a=3mm , D = 3m lamda từ 0,4um đến 0,75um  trên MQ sát thu được các dải quang phổ . Bề rộng quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm ? ( cái này hỏi độ rộng vân tối ạ ? hay là gì ??? em không hiểu bề rộng quang phổ ngay sát vạch trắng trung tâm là ntn )


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: super_burglar trong 09:15:29 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
HD:
M,N đều là các vân sáng nên giả sử tại M là vân sáng bậc k của [tex]\lambda 1\Rightarrow k+16[/tex] là bậc của [tex]\lambda 1[/tex] tại N.
có [tex]k\lambda 1\leq k^{'}\lambda 2\leq (k+16)\lambda 1\Leftrightarrow k.\frac{\lambda 1}{\lambda 2}\leq k^{'}\leq (k+16)\frac{\lambda 1}{\lambda 2}[/tex]
Thay số suy ra các gt của k'


cách của bạn khó hiểu quá @@
Bạn xem thêm link:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13843.0


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: kydhhd trong 09:47:05 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mà cho em hỏi dữ kiện khoảng cách vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau thì => khoảng vân thế nào vậy  ????

Còn 1 bài này em không hiểu mong thầy và các bạn giải đáp thêm cho
Young , a=0,5mm . D=2m  , lamda=0,5um  . Bề rộng trường giao thoa là 26mm . Hỏi trên màn quan sát thấy được
A. 13 vân sáng , 14 vân tối
B.13 vân sáng , 12 vân tối
C. 6 vân sáng , 7 vân tối
D . 7 vân sáng , 6 vân tối

Bài này em tìm ra số khoảng vân là 13 @@ nhưng đáp án lại là 13 vân sáng , 14 vân tối @@ . Giúp đỡ mềnh ( em ) với các bạn và thầy @@
 
HD: xem công thức tính nhanh, lấy số nguyên trong dấu nhé
khoảng vân i=...=2mm
số vân sáng:[tex]2\mid \frac{L}{2i}\mid +1=13[/tex]
số vân tối:[tex]2\mid \frac{L}{2i}+0,5\mid =14[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: kydhhd trong 09:51:43 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mà cho em hỏi dữ kiện khoảng cách vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau thì => khoảng vân thế nào vậy  ????

Young , bước sóng lamda . Khoảng cách giữa vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau 1mm . Trong khoảng giữa 2 điểm M,N trên màn ở 2 bên so với vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 6mm và 7mm  hỏi có bao nhiêu vân sáng ?

khoảng cách giữa vân sáng và tối kề nhau là i/2=1-->i=2mm
số vân sáng : -6<=Ki<=7 .......


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: kydhhd trong 09:54:41 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mà cho em hỏi dữ kiện khoảng cách vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau thì => khoảng vân thế nào vậy  ????


Young , a=3mm , D = 3m lamda từ 0,4um đến 0,75um  trên MQ sát thu được các dải quang phổ . Bề rộng quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm ? ( cái này hỏi độ rộng vân tối ạ ? hay là gì ??? em không hiểu bề rộng quang phổ ngay sát vạch trắng trung tâm là ntn )
HD
bề rộng quang phổ bậc 1:[tex]x=\frac{D}{a}(\lambda _{d}-\lambda _{t})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng Ánh Sáng KHó
Gửi bởi: longtienti999 trong 10:28:56 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Mà cho em hỏi dữ kiện khoảng cách vân tối và vân sáng nằm cạnh nhau thì => khoảng vân thế nào vậy  ????

Còn 1 bài này em không hiểu mong thầy và các bạn giải đáp thêm cho
Young , a=0,5mm . D=2m  , lamda=0,5um  . Bề rộng trường giao thoa là 26mm . Hỏi trên màn quan sát thấy được
A. 13 vân sáng , 14 vân tối
B.13 vân sáng , 12 vân tối
C. 6 vân sáng , 7 vân tối
D . 7 vân sáng , 6 vân tối

Bài này em tìm ra số khoảng vân là 13 @@ nhưng đáp án lại là 13 vân sáng , 14 vân tối @@ . Giúp đỡ mềnh ( em ) với các bạn và thầy @@
 
HD: xem công thức tính nhanh, lấy số nguyên trong dấu nhé
khoảng vân i=...=2mm
số vân sáng:[tex]2\mid \frac{L}{2i}\mid +1=13[/tex]
số vân tối:[tex]2\mid \frac{L}{2i}+0,5\mid =14[/tex]

Bạn cho hỏi , có tài liệu nào tổng hợp đầy đủ công thức dạng như thế này không ? mềnh đi học thầy đâu có dạy công thức nào như vậy @@