Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 09:02:49 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14189Tiêu đề: BÀi tập sóng cơ
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 09:02:49 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Nhờ mn giảng giúp e 2 bài này
1.Lúc t=0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2cm/s. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4cm thì thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là
A. 1,5s B. 2,2s C. 0,25s D.1,2s

2. Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng 30cm có biên độ ở bụng là 4cm. Giữa 2 điểm M,N có biên độ 2√3cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn 2√3cm. tìm MN
A. 10cm B. 5cm C. 7,5cm D. 8cm


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập sóng cơ
Gửi bởi: cuongthich trong 09:25:25 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Nhờ mn giảng giúp e 2 bài này
1.Lúc t=0 đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với chu kì 2s, tạo thành sóng ngang lan truyền trên dây với tốc độ 2cm/s. Tại điểm M trên dây cách O một khoảng 1,4cm thì thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất là
A. 1,5s B. 2,2s C. 0,25s D.1,2s

2. Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng 30cm có biên độ ở bụng là 4cm. Giữa 2 điểm M,N có biên độ 2√3cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn 2√3cm. tìm MN
A. 10cm B. 5cm C. 7,5cm D. 8cm
biên độ ở bụng là 4cm
xet trên một bụng sóng những điểm dao động vói biên độ [tex]2\sqrt{3}[/tex] cách điểm nút gần nó nhất là [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex]
vì giữa MN có những diểm dao động với biên độ lớn hơn 2[tex]\sqrt{3}[/tex] nên MN đối xứng vói nhau qua điêm bụng
MN=[tex]\frac{\lambda }{2}-\left(\frac{\lambda }{6} +\frac{\lambda }{6}\right)=\frac{\lambda }{6}=5cm[/tex]
em có thể tham khảo sơ đồ bụng sóng dừng ở trong cuốn cẩm nang ôn thi đại học sơ đồ đó giải rât nhanh
Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:38:03 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Câu 1:
Thời gian sóng truyền từ O đến M là t1= 1,4/2=0,có 1,4/lamda=0,35==>thới gian từ điểm M đến thấp nhất là t2=13T/20=1,3
==>t=t1+t2=1,5s


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập sóng cơ
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 09:12:40 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
ai vẽ hình bài 1 giúp e đc ko


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:33:24 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
ai vẽ hình bài 1 giúp e đc ko
Bạn vẽ cung tròn ra với M trế pha hơn O với : [tex]\alpha =\frac{1,4}{4}.360=126^{0}[/tex].Sau đó giải bình thường như trên mình giải (giống dao động điều hòa)