Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tan75 trong 06:06:13 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14184Tiêu đề: lý điện
Gửi bởi: tan75 trong 06:06:13 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C=C2=1/3 C1  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4 C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
nhờ các bạn và thầy cô giúp em nha


Tiêu đề: Trả lời: lý điện
Gửi bởi: superburglar trong 07:56:22 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C=C2=1/3 C1  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4 C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
nhờ các bạn và thầy cô giúp em nha
Theo mình đề bài không chuẩn lắm (phần tô đỏ) vì theo bài Z1<Z2<Z3 nhưng theo câu 5 của thầy Thạnh http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13440.0
thì phải là Z1<Z3<Z2 ??? ??? ???
Nhưng nếu giải bài này bằng giản đồ mình thấy kết quả là Ucmax=200 V.
p/s:mong sự đóng góp ý kiến của các bạn và thầy cô về ý kiến trên của em ạ.em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: lý điện
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:30:23 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C=C2=1/3 C1  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4 C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
nhờ các bạn và thầy cô giúp em nha
Theo mình đề bài không chuẩn lắm (phần tô đỏ) vì theo bài Z1<Z2<Z3 nhưng theo câu 5 của thầy Thạnh http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13440.0
thì phải là Z1<Z3<Z2 ??? ??? ???
Nhưng nếu giải bài này bằng giản đồ mình thấy kết quả là Ucmax=200 V.
p/s:mong sự đóng góp ý kiến của các bạn và thầy cô về ý kiến trên của em ạ.em xin cảm ơn!
Đương nhiên bài này xảy ra với Zc1 < Zc2 < Zc3 nghĩa là Uc1 < Uc2 < Uc3 = max em ah
Còn em hiểu theo kiểu Zc1 < Zc3 <Zc2 đó là em áp đặt đấy chứ: cho Uc1 và Uc2 nằm về hai phía Uc3
Từ bài này có thể cho 1 cái đề mới như sau: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C=C2=1/3 C1  thì điện áp hiệu dụng trên tụ tương ứng là Uc1 và Uc2. Khi C=C3=3/4 C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. So sánh Uc1 và Uc2.
A. Uc1 > Uc2                                B. Uc1 < Uc2                          C. Uc1 = Uc2                                D. không xác định được


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: lý điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:52:09 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(ωt) V, (với ω không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch R , L, C mắc nối tiếp. R và L không đổi và C thay đổi được. Khi C = C1 và khi C=C2=1/3 C1  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có cùng một giá trị. Khi C=C3=3/4 C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại là
nhờ các bạn và thầy cô giúp em nha
Theo mình đề bài không chuẩn lắm (phần tô đỏ) vì theo bài Z1<Z2<Z3 nhưng theo câu 5 của thầy Thạnh http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13440.0
thì phải là Z1<Z3<Z2 ??? ??? ???
Nhưng nếu giải bài này bằng giản đồ mình thấy kết quả là Ucmax=200 V.
p/s:mong sự đóng góp ý kiến của các bạn và thầy cô về ý kiến trên của em ạ.em xin cảm ơn!
bài này và bài số 5 là khác nhau.
Một bài : 2 giá trị C cho cùng Uc, còn một bài 2 giá trị C cho cùng I, do vậy nó khác nhau, do vậy đem KQ này áp vào KQ kia sao được.
Còn bài giải thì đây là bài tần số xuất hiện trên diễn đàn là nhiều lắm, mà nếu đã quen với các TH hệ quả trong ĐXC mà không cần chứng minh lại ta có thể làm nhanh.
+ Vì khi thay C có cùng I ==> cùng Z ==> [tex]ZL = (ZC_1+ZC_2)/2=2ZC_1[/tex]
+ Thay C để Ucmax ==> u vuông pha uRL ==> [tex]U^2=UC_3(UC_3-U_L)[/tex]
do [tex]ZC_3=4ZC_1 => ZC_3=2Z_L ==> UC_3=2U_L[/tex]
[tex]==> U^2=UC_3^2/2 ==> UC_3=200V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: lý điện
Gửi bởi: super_burglar trong 08:23:24 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Em ơn hai thầy rất nhiều ạ ^-^