Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 05:27:59 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14183Tiêu đề: Bài dao động cơ hay khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 05:27:59 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Một con lắc đơn có chiều dài 1m, đầu trên cố định đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định cách mặt đất 2,5m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc ( = 0,09 rad (góc nhỏ) rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 2 = 10 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,55s có giá trị gần bằng: A. 5,5 m/s B. 0,5743m/s C. 0,2826 m/s D. 1 m/s
Thầy cô và các bạn giải giùm em bài này với ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ hay khó
Gửi bởi: superburglar trong 05:49:22 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Theo mình thế này
Về thực chất đây là bài toán ném xiên.
+ Chọn trục Ox nằm ngang,Oy hướng xuống.Gốc tọa độ tại lúc vật lúc bắt đầu rơi.
+    [tex]v_{x}=v_{0}=\sqrt{gl\alpha ^{2}}[/tex] (vì [tex]\alpha[/tex] bé)
      [tex]v_{y}=gt=...[/tex]
   [tex]\Rightarrow v=\sqrt{v_{x}^{2}+v_{y}^{2}}=5,5m/s[/tex]


       


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ hay khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 08:45:24 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
35: Treo một con lắc lò xo vào trần của một thang máy. Khi vật nặng đang ở vị trí cân bằng thi lò xo giãn một đoạn a . Sau đó thang máy rơi tự do thì con lắc sẽ:
A. Không chuyển động. C. Dao động điều hòa với biên độ .a
B. Di chuyển đến vị trí biên rồi dừng lại D. Dao động điều hòa với biên độ. 2a


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ hay khó
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 09:49:58 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
35: Treo một con lắc lò xo vào trần của một thang máy. Khi vật nặng đang ở vị trí cân bằng thi lò xo giãn một đoạn a . Sau đó thang máy rơi tự do thì con lắc sẽ:
A. Không chuyển động. C. Dao động điều hòa với biên độ .a
B. Di chuyển đến vị trí biên rồi dừng lại D. Dao động điều hòa với biên độ. 2a

khi con lắc rơi tự do véc tơ gia tốc hướng lên cân bằng với trọng lưc. Khi đó chỉ còn lại lực đàn hồi đóng vai trò làm con lắc dao động với biên độ a
DA: C


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ hay khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 11:35:23 PM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
 Đưa một con lắc đơn mà vật treo lên một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều xung quanh trái đất ( không khí ở đó không đáng kể) rồi kích thích một lực ban đầu cho nó dao động thì nó sẽ:
A: Dao động cưỡng bức
B: Dao động tư do
C: Dao độn tắt dần
D: Không dao động


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ hay khó
Gửi bởi: lam9201 trong 06:41:24 AM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Đưa một con lắc đơn mà vật treo lên một vệ tinh nhân tạo đang chuyển động tròn đều xung quanh trái đất ( không khí ở đó không đáng kể) rồi kích thích một lực ban đầu cho nó dao động thì nó sẽ:
A: Dao động cưỡng bức
B: Dao động tư do
C: Dao độn tắt dần
D: Không dao động
Trên vệ tinh đang chuyển động tròn đều quanh trái đất thì g = 0.
Suy ra con lắc không dao động