Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duydinhduy95 trong 11:31:36 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14182Tiêu đề: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: duydinhduy95 trong 11:31:36 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở R=150√3 Ω và tụ điện C. Đặt  vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u=Uocos2πft (V) với f thay đổi được. Khi f = f1 = 25 Hz hay f = f2 = 100 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng như nhau nhưng lệch pha nhau 2π/3. Cảm kháng của cuộn dây khi f = f1 là:
   50 𝛀                      B. 150 𝛀                          C. 300 𝛀                         D.450 𝛀                                 


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: super_burglar trong 11:55:52 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
HD:
Bạn vẽ GDVT ra sẽ thấy ngay thôi.
[tex]tan(\alpha )=tan(60)=\frac{ZL1-ZC1}{R}=\frac{3ZL1}{R}=\sqrt{3}\Rightarrow ZL1=150\Omega[/tex]