Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 10 => Tác giả chủ đề:: khanhlyizi trong 05:50:27 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14180Tiêu đề: Bài tập nhiệt học trong sách nâng cao lớp 10
Gửi bởi: khanhlyizi trong 05:50:27 AM Ngày 22 Tháng Hai, 2013
Một bình cách nhiệt, bên trong là chân không. Môi trường xung quanh là chất khí đơn nguyên ở nhiệt độ T[tex]_{0}[/tex]. Tại một thời điểm nào đó, người ta mở nắp cho khí vào đầy bình. Hỏi sau khi chiếm đầy bình khí có nhiệt độ T là bao nhiêu?
Nhờ thầy cô và mọi người giải giúp, em xin cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt học trong sách nâng cao lớp 10
Gửi bởi: E.Galois trong 12:02:20 PM Ngày 23 Tháng Hai, 2013
Một bình cách nhiệt, bên trong là chân không. Môi trường xung quanh là chất khí đơn nguyên ở nhiệt độ T[tex]_{0}[/tex]. Tại một thời điểm nào đó, người ta mở nắp cho khí vào đầy bình. Hỏi sau khi chiếm đầy bình khí có nhiệt độ T là bao nhiêu?
Nhờ thầy cô và mọi người giải giúp, em xin cảm ơn nhiều!
Khi mở van cho khí tràn vào bình, quá trình này là đoạn nhiệt không thuận nghịch. Lượng khí tràn vào bình là [tex]n[/tex] mol, trước khi tràn vào bình, lượng khí này chiếm thể tích [tex]V_{o}[/tex] ở bên ngoài. Gọi [tex]V[/tex] là thể tích bình. Ta có: [tex]p_{o}V_{o}=nRT_{o}[/tex] và [tex]p_{o}V=nRT[/tex].
Vì quá trình đoạn nhiệt nên [tex]\Delta U=A=p_{o}V_{o}[/tex]
[tex]\Delta U=A=p_{o}V_{o} \Leftrightarrow nC_{V}(T-T_{o})=n\frac{R}{\gamma -1}(T-T_{o})=p_{o}V_{o}[/tex]
Từ đây dễ dàng suy ra [tex]T[/tex]
 Tiêu đề: Trả lời: Bài tập nhiệt học trong sách nâng cao lớp 10
Gửi bởi: mèo mướp trong 07:53:52 AM Ngày 29 Tháng Mười, 2018
Dạ cho em hỏi tại sao A = p0V0 ạ? em nghĩ là khí ở thể tích V0 ở nhiệt độ T0, sau đó về đến V ở nhiệt độ T, A = p0(V0-V) chứ ạ?