Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 01:26:23 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14166Tiêu đề: giải giúp mình bài tập ánh sáng với
Gửi bởi: lyly2210 trong 01:26:23 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2013
 Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. Nguồn sáng S là nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng = 520 nm và ánh sáng có bước sóng thuộc [620 nm – 740 nm]. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai của hai vân sáng đơn sắc , và vân trung tâm (không kể vân trung tâm), có 12 vân sáng với ánh sáng có bước sóng nằm độc lập. Bước sóng có giá trị là:
A.   728 nm      B. 693,3 nm      C. 624 nm      D. 732 nm
dap an là   A nhưng mình làm ko ra ket quả


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình bài tập ánh sáng với
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:08:22 PM Ngày 21 Tháng Hai, 2013
Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. Nguồn sáng S là nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng = 520 nm và ánh sáng có bước sóng thuộc [620 nm – 740 nm]. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai của hai vân sáng đơn sắc , và vân trung tâm (không kể vân trung tâm), có 12 vân sáng với ánh sáng có bước sóng nằm độc lập. Bước sóng có giá trị là:
A.   728 nm      B. 693,3 nm      C. 624 nm      D. 732 nm
dap an là   A nhưng mình làm ko ra ket quả

Bạn ghi đề không rõ ràng, lần sau hy vọng ghi đề chính xác để chúng tôi dễ hướng dẫn hơn, bài này đã có trên Diễn Đàn rồi, bạn xem lại đề bài và hướng dẫn giải dưới đây:

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng. Nguồn sáng S là nguồn hỗn tạp gồm hai ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng [tex]\lambda _{1}[/tex] = 520 nm và ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] thuộc [620 nm – 740 nm]. Quan sát hình ảnh giao thoa trên màn người ta nhận thấy trong khoảng giữa vị trí trùng nhau thứ hai của hai vân sáng đơn sắc [tex]\lambda _{1}[/tex], [tex]\lambda _{2}[/tex] và vân trung tâm (không kể vân trung tâm), có 12 vân sáng với ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex] nằm độc lập. Bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] có giá trị là:
A.   728 nm      B. 693,3 nm      C. 624 nm      D. 732 nm


Vân sáng trùng của bức xạ 1 và 2 ứng với vân sáng thứ 13 của bức xạ 1. Tại vị trí hai vân sáng trùng nhau ta có:
[tex]x_{s1}=x_{s2}\Rightarrow k_{1}\frac{\lambda _{1}D}{a}=k_{2}\frac{\lambda _{2}D}{a}\Rightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow \lambda _{2}=\frac{k_{1}\lambda _{1}}{k_{2}}=\frac{13.520}{k_{2}}[/tex]
Ta có:
[tex]620\leq \frac{6760}{k_{2}}\leq 740\Rightarrow 9,135\leq k_{2}\leq 10,9\Rightarrow k_{2}=10[/tex]
Vậy ta có:[tex]\lambda _{2}=\frac{6760}{10}=676nm[/tex]