Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 09:15:27 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14154Tiêu đề: Quang Điện Ngoài <+>
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 09:15:27 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn xem hộ em 3 bài quang điện này với ạ. Lí thuyết  nên mong thầy cô giải thích hộ em tại sao mấy câu kia lại sai với . EM cảm ơn  :D
Bài 1:
Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta dùng màn chắn tách ra một chùm các electron có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều sao cho vận tốc các electron vuông góc với vecto cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của các electron tăng khi:
A. Tăng cường độ chùm sáng kích thích
B. Tăng bước sóng của ánh sáng kích thích
C. Giảm bước sóng của ánh sáng kích thích
D. Giảm cường độ ánh sáng kích thích

Bài 2:
Khi cường độ ánh sáng chiếu tới bề mặt kim loại làm catot tăng thì:
A.Dòng quang điện bão hòa giảm
B. Động năng các electron quang điện giảm
C. Động năng của các electron quang điện tăng
D. Dòng quag điện bão hòa giảm

Bài 3:
Người ta dùng hạt proton bắn vào một hạt nhân bia đứng yên để gây ra phản ứng tạo thành hai hạt giống nhau bay ra với cùng độ lớn động năng và theo các hướng lập với nhau một góc lơn hơn [tex]120^o[/tex] . Biết số khối của hạt nhân bia lớn hơn 3. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Không đủ dữ liệu để kết luận
B. Phản ứng trên là phản ứng tỏa năng lượng
C. Năng lượng của phản ứng trên bằng 0
D. Phản ứng trên là phản ứng thu năng lượngTiêu đề: Trả lời: Quang Điện Ngoài <+>
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:37:07 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn xem hộ em 3 bài quang điện này với ạ. Lí thuyết  nên mong thầy cô giải thích hộ em tại sao mấy câu kia lại sai với . EM cảm ơn  :D
Bài 1:
Trong thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta dùng màn chắn tách ra một chùm các electron có vận tốc cực đại và hướng nó vào một từ trường đều sao cho vận tốc các electron vuông góc với vecto cảm ứng từ. Bán kính quỹ đạo của các electron tăng khi:
A. Tăng cường độ chùm sáng kích thích
B. Tăng bước sóng của ánh sáng kích thích
C. Giảm bước sóng của ánh sáng kích thích
D. Giảm cường độ ánh sáng kích thích

Bài 2:
Khi cường độ ánh sáng chiếu tới bề mặt kim loại làm catot tăng thì:
A.Dòng quang điện bão hòa giảm
B. Động năng các electron quang điện giảm
C. Động năng của các electron quang điện tăng
D. Dòng quag điện bão hòa giảm


Hai câu này dùng hai định luật quang điện:

2. Định luật quang điện thứ hai (Định luật cường độ dòng quang điện bão hòa)

Đối với mỗi ánh sáng thích hợp có [tex]\lambda < \lambda _{0}[/tex] cường dộ dòng quang điện bõa hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.

3. Định luật quang điện thứ 3 (Định vè động năng cực đại của các electron)

Động năng ban đầu cực đại của các electron không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại
[/i]

Câu 1: Bán kính quỹ đạo của e: [tex]R = \frac{mv}{B\left|q \right|}[/tex] tức là R tỉ lệ thuận với v. Vậy R tăng thì v tăng suy ra động năng của e như thế nào?

Vậy theo em thì từ ĐL 3 đáp án nào là hợp lý?

Câu 2: Em xem lại đề bài em đánh, câu A & D trùng nhau rồi. Câu này dùng ĐL 2.