Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: longtienti999 trong 05:43:59 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14146Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: longtienti999 trong 05:43:59 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Young , a = 1mm , nguồn sáng phát lamda 1 = 600nm , lamda2=500nm . D=2,4m . Xét 2 điểm M,N trên màn có khoảng cách với vân trung tâm là 1,5cm và 3,7cm . Trên đoạn MN có ? vân trùng
A.5
B.2
C.3
D.4

Bài này em làm ra là 4 mà đáp án lại là 3 Trong khi đề nói là trên đoạn MN @@ Kiểm tra giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: cần kiểm tra kết quả câu sóng ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 06:50:19 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Young , a = 1mm , nguồn sáng phát lamda 1 = 600nm , lamda2=500nm . D=2,4m . Xét 2 điểm M,N trên màn có khoảng cách với vân trung tâm là 1,5cm và 3,7cm . Trên đoạn MN có ? vân trùng
A.5
B.2
C.3
D.4

Bài này em làm ra là 4 mà đáp án lại là 3 Trong khi đề nói là trên đoạn MN @@ Kiểm tra giúp em với
[tex]\frac{i1}{i2}=\frac{\lambda 1}{\lambda 2}=6/5\Rightarrow 5i1=6i2[/tex]
khoảng vân trùng nhau là i=6i2=7,2mm
+ M,N cùng phía:[tex]15\leq 7,2K\leq 37[/tex] có 3 vân
+ M,N khác phía:[tex]-15\leq 7,2K\leq 37[/tex] có 8 vânTiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: longtienti999 trong 07:03:29 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Hades cho hỏi , sao cùng phía lại chỉ có 3 vân ???? ?????
Cùng phía 2,0< = K<= 5,1
Lấy dấu = thì K=2 ,3 ,4 ,5 ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 07:13:01 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Hades cho hỏi , sao cùng phía lại chỉ có 3 vân ???? ?????
Cùng phía 2,0< = K<= 5,1
Lấy dấu = thì K=2 ,3 ,4 ,5 ?
bạn bấm máy tính ko chính xác 2,08<=K<=5,1====> k=3,4,5 ko có giá trị k=2 nhé


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: longtienti999 trong 07:39:04 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
2,08 làm tròn thành 2,1 . Nhưng nếu là 2,04 hoặc 2,05 thì lấy 2,0 vẫn đc đúng 0 ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 07:53:00 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
2,08 làm tròn thành 2,1 . Nhưng nếu là 2,04 hoặc 2,05 thì lấy 2,0 vẫn đc đúng 0 ?
ko làm tròn như vậy được; 2,00000000000000000000000000000000001 cũng phải lấy k=3 trở lên vì k nguyên