Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 10:15:53 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14141Tiêu đề: 1 câu phóng xạ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: kientri88 trong 10:15:53 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2013
Đồng vị phóng xạ có T = 14,3 ngày được tạo thành trong lò phản ứng hạt nhân với tốc độ không đổi q = 2,7.10^9 hạt/s.Hỏi kể từ lúc tạo thành P32, sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị N = 10^9 hạt/s ( hạt nhân con không phóng xạ)
A. 9,5 ngày                   B. 5,9 ngày            C. 3,9 ngày           D. 9,3 ngày

Trên diễn đàn có lời giải nhưng em đọc  hiểu . Xin Thầy Cô giải thích rõ dùm em, em rất cám ơn.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu phóng xạ khó cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:59:02 PM Ngày 19 Tháng Hai, 2013
Đồng vị phóng xạ có T = 14,3 ngày được tạo thành trong lò phản ứng hạt nhân với tốc độ không đổi q = 2,7.10^9 hạt/s.Hỏi kể từ lúc tạo thành P32, sau bao lâu thì tốc độ tạo thành hạt nhân của hạt nhân con đạt giá trị N = 10^9 hạt/s ( hạt nhân con không phóng xạ)
A. 9,5 ngày                   B. 5,9 ngày            C. 3,9 ngày           D. 9,3 ngày
HD:
Số hạt nhân con được tạo ra trong thời gian t: [tex]\Delta N=N.t[/tex] (1) Với N = 10^9 hạt/s
Số hạt nhân con còn được tính bằng công thức: [tex]\Delta N=N_{0}(1-2^{-t/T})[/tex] (2)
Số hạt nhân mẹ được tạo ra trong thời gian t: [tex]N_{0}=q.t[/tex] (3) Với q = 2,7.10^9 hạt/s
Từ (1), (2) và (3) suy ra t = 9,5 ngày