Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:49:14 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14116Tiêu đề: Bài tập về dao động, điện
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 07:49:14 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn xem hộ em mấy bài này em làm không ra kết quả ạ  :)
Bài đầu tiên về dao động:
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vccb theo chiều âm của trục tọa độ. Tổng quãng đường đi được của vật       trong khoảng thờ gian 2,375s kể từ thời điểm chọn làm gốc là:
A 48cm                B. 50cm                     C 55,76cm                                    D 42cmBài điện này em rất khó hiểu mong thầy cô chỉ em với ạ:
Kết luận nào sau đây là đún khi so sánh chu kì biến đổi T1 của công suất tỏa nhiệt tức thời của dòng điện xoay chiều với chu kì biến đổi T2 của dòng điện đó.
ĐA: T2 = 2T1  :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động, điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:18:02 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn xem hộ em mấy bài này em làm không ra kết quả ạ  :)
Bài đầu tiên về dao động:
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vccb theo chiều âm của trục tọa độ. Tổng quãng đường đi được của vật       trong khoảng thờ gian 2,375s kể từ thời điểm chọn làm gốc là:
A 48cm                B. 50cm                     C 55,76cm                                    D 42cm
t=2,375=2T+3T/8 ~ S=2.4.A + S1
(S1 là quãng đường đi được trong TG 3T/8 tính từ x=0==> vật đi x=0 đến -A quay về [tex]-A/\sqrt{2}[/tex])
==>[tex]S1=A+(A-A/\sqrt{2})[/tex]
==> [tex]S=10A-A/\sqrt{2}=55,76cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động, điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:22:31 PM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
Bài điện này em rất khó hiểu mong thầy cô chỉ em với ạ:
Kết luận nào sau đây là đún khi so sánh chu kì biến đổi T1 của công suất tỏa nhiệt tức thời của dòng điện xoay chiều với chu kì biến đổi T2 của dòng điện đó.
ĐA: T2 = 2T1  :(
giả sử u=Uocos(wt) còn [tex]i=Iocos(wt+\varphi)[/tex]
Công suất tức thì p=u.i=A+Bcos(2wt+..) (A,B em tự biến đổi ra nhé, còn không thì xem SGKNC) ==> công suất tức thì biến đổi tuần hoàn với T'=T/2