Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 12:37:52 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14112Tiêu đề: câu dao động điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: santacrus trong 12:37:52 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm của mạch dao động LC thì chu kì dao động điện từ trong mạch sẽ
A. giảm             B. tăng         C. không đổi           D. có thể tăng hoặc giảm


Tiêu đề: Trả lời: câu dao động điện từ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:37:10 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
Nếu đưa lõi sắt non vào trong lòng cuộn cảm của mạch dao động LC thì chu kì dao động điện từ trong mạch sẽ
A. giảm             B. tăng         C. không đổi           D. có thể tăng hoặc giảm

Công thức tính độ tự cảm ống dây: [tex]L=\mu.4\pi.10^{-7}.\frac{N^2}{L}.S[/tex]
[tex](\mu_{kk}=1, \mu_{sat}>1)[/tex]