Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 10:22:57 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14107Tiêu đề: Bài Tập Sóng Cơ
Gửi bởi: co het suc trong 10:22:57 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?
   
Mong mọi người giải thích rõ đc ko ạ! :D :D :DEm xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập Sóng Cơ
Gửi bởi: cuongthich trong 11:17:30 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Sóng có tần số 20Hz truyền trên chất lỏng với tốc độ 200cm/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng cùng phương truyền sóng cách nhau 22,5cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?
   
Mong mọi người giải thích rõ đc ko ạ! :D :D :DEm xin cảm ơn
+ Ta có : λ = v/f = 10 cm  . MN= 20λ+ λ/4.Vậy M và N dao động vuông pha.
+ Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất tức là N đang ở vị trí biên thấp nhất
còn M đang ở vị cân bằng(vì M N vuông pha)
vì M nằm gần nguồn hơn nên M sớm pha hơn N. hay điểm M đang ở VTCB và đi lên  thì sau đó thời gian ngắn nhất là 3T/4 thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất.
e vẽ đườn tròn ra sẽ dễ thấy hơn, điểm nào gần nguồn hơn sẽ sớm pha hơn nên nó chạy trước còn điểm chậm hơn nó sẽ chạy sau,biễu diển là tính toán được e ak