Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaiha7390 trong 10:16:21 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14106Tiêu đề: Mong thầy cô giải giúp em bài mạch dao động
Gửi bởi: thaiha7390 trong 10:16:21 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
bài mạch dao động
Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C=2.10^-5 F và hai cuộn dây thuần cảm mắc song song với nhau. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 3 V. Biết L1=2.L2=6 mH. Tính cường độ dòng điện cực đại qua các cuộn cảm L1 và L2.


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô giải giúp em bài mạch dao động
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:31 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
bài mạch dao động
Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C=2.10^-5 F và hai cuộn dây thuần cảm mắc song song với nhau. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 3 V. Biết L1=2.L2=6 mH. Tính cường độ dòng điện cực đại qua các cuộn cảm L1 và L2.
+ [tex]1/Lss=1/L1+1/L2 ==> Lss[/tex]
+ [tex]I_0=U_0/ZC=U_0.\sqrt{C/Lss}[/tex]
+ ghép song song [tex]I_{01}+I_{02}=I_0[/tex]
+ do [tex]L_1=2L_2 ==> I_{02}=2.I_{01}[/tex]
==> Io1 và Io2


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô giải giúp em bài mạch dao động
Gửi bởi: thaiha7390 trong 09:02:46 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
Thầy giải nhanh nên không để ý rồi ạ. Đề bài là L1=2L2