Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: manchester united trong 10:13:55 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14105Tiêu đề: Bài tập hóa hữu cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: manchester united trong 10:13:55 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
nhờ các bạn giúp mình 2 bài này
1.Hỗn hợp khí A gồm H2,1 anken,1 ankin có cùng số ngtử C trong ptử.Tỉ khối của A so với H2 là 7,8.Sau khi qua bột Ni nung nóng để pứ xảy ra hoàn toàn thì được hỗn hợp B có tỉ khối so với A là 20/9. Xđịnh ctpt của anken và ankin

2.Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin có tỉ lệ ptử khối tương ứng là 22:13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X,thu được 22g CO2  và 9g H2O. Xđịnh ctpt của ankan và ankin (ĐH khối B-2005)  

Thank các bạn nhiều  :D


Tiêu đề: Trả lời: xác định ctpt của hiđrôcacbon thuộc các dđđ khác nhau
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:29:11 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
khó vậy bạn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa hữu cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: superburglar trong 11:13:27 AM Ngày 18 Tháng Hai, 2013
nhờ các bạn giúp mình 2 bài này
1.Hỗn hợp khí A gồm H2,1 anken,1 ankin có cùng số ngtử C trong ptử.Tỉ khối của A so với H2 là 7,8.Sau khi qua bột Ni nung nóng để pứ xảy ra hoàn toàn thì được hỗn hợp B có tỉ khối so với A là 20/9. Xđịnh ctpt của anken và ankin

2.Hỗn hợp X gồm 1 ankan và 1 ankin có tỉ lệ ptử khối tương ứng là 22:13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X,thu được 22g CO2  và 9g H2O. Xđịnh ctpt của ankan và ankin (ĐH khối B-2005) 

Thank các bạn nhiều  :D
Bạn nên xem lại cách đặt tên topic.Vì đây là lần đầu nên mình sẽ sửa hộ bạn,nếu còn lần sau thì sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
Câu 1: Tạm thời mình chỉ nghĩ được cách này.Bạn tham khảo xem nhé.
Gọi số mol ban đầu là 20 mol.vì [tex]m_{t}=m_{s}\Rightarrow \frac{M_{B}}{M_{A}}=\frac{n_{A}}{n_{B}}\Rightarrow n_{B}=9mol[/tex].vậy số mol H2 phản ứng 20-9=11 mol
TH1: H2 phản ứng thiếu[tex]\Rightarrow m_{H_{2}}=11.2=22g\Rightarrow m_{HC}=20.7,8.2-22=290g[/tex].==>khối lượng trung bình HC là [tex]\frac{290}{20-11}=32,22[/tex](loại vì không thỏa mãn do anken và ankin hơn kém nhau 2 dvC)
TH2: H2 dư.
Gọi số mol anken,ankin lần lượt là x,y.[tex]\Rightarrow x+2y=11.[/tex].Mặt khác [tex]x+2y>x+y>\frac{x}{2}+y\Rightarrow 11>n_{HC}>\frac{11}{2}\Leftrightarrow 32,22<M_{HC}<51,45[/tex].Vậy chỉ có [tex]C_{3}H_{6}(M=42);C_{3}H_{4}(M=40)[/tex] (vì  anken và ankin hơn kém nhau 2 dvC)

Câu 2:vì [tex]n_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}\Rightarrow n_{ankan}=n_{ankin}[/tex].mà số mol c trung bình=2,5 vậy dựa vào tỉ khối thấy [tex]C_{2}H_{2};C_{3}H_{8}[/tex] thỏa mãn.