Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Quốc Anh trong 07:26:32 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14101Tiêu đề: kim loại tác dụng axit khó
Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh trong 07:26:32 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
cho hỗn hợp (Na và Mg )lấy dư vào m gam dd H2SO4 9,8 % thoát ra 69,888 l khí hidro (Đkc) .Trị số của m là :
     A.120                           B.80                     C.100                   D.152   


      Mong anh chị ,thầy cô giúp đỡ .Dạ em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: kim loại tác dụng axit khó
Gửi bởi: superburglar trong 09:31:48 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
cho hỗn hợp (Na và Mg )lấy dư vào m gam dd H2SO4 9,8 % thoát ra 69,888 l khí hidro (Đkc) .Trị số của m là :
     A.120                           B.80                     C.100                   D.152   


      Mong anh chị ,thầy cô giúp đỡ .Dạ em cảm ơn
Bạn đọc kĩ lại phần chữ đỏ.vì cho hỗn hợp đến dư nên Na cũng dư tức là nước trong dd cũng phản ứng hết.
Vậy: Gọi số mol H2 tạo thanh do Na phản ứng với H2SO4 và Na với nước lần lượt là x,y.
Từ đó dựa vào dữ kiện đầu bài giải hệ ra đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: kim loại tác dụng axit khó
Gửi bởi: superburglar trong 11:30:58 PM Ngày 20 Tháng Hai, 2013
Anh (chị) có thể trình bày rõ hơn được không ạ ?
Em đọc mãi vẫn không hiểu bài giải trên.
Em cảm ơn ^^
Vì Na dư nên số mol H2 tạo thành gồm sô mol H2 (tạo thành do Na phản ứng vs nước trong dung dịch)+ số mol H2 (tạo thành do KL+H2SO4).vậy bạn gọi lần lượt sô mol H2 (tạo thành do Na phản ứng vs nước trong dung dịch) và  số mol H2 (tạo thành do KL+H2SO4) là x,y.Từ đó có x+y=3,12 và [tex]\frac{m_{axit}}{m_{dd}}=\frac{98y}{98y+2x.18}=0,098\Rightarrow x,y=...\Rightarrow ....[/tex]