Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nevergiverup trong 03:12:20 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14097Tiêu đề: 2 Bài toán lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nevergiverup trong 03:12:20 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Bài 1: Một đèn pin có công suất 3V-3W có bán kính lòng chảo là 3cm chiếu vuông góc tới một tấm pin Mặt Trời gắn trên tường cách đó 3m. Bán kính vùng sáng trên tấm pin là 5cm, pin phát ra dòng điện có công suất 1W( cho hiệu suất pin là 100%).Tính hệ số hấp thụ của không khí:
A. 0,901m-1.   B. 0,603m-1.   C. 0,805m-1.   D.0,707m-1.                                                                                       
Bài 2: Một dây đàn dao động với tần số f=100Hz . Dây được chiếu sáng bằng một đĩa cản quang có khoét 10 lỗ bố trí đều trên một vành và quay đều n vòng mỗi giây trước một đèn. Hãy tính giá trị lớn nhất của n để quan sát được dây đàn dường  như đứng yên, không duỗi thẳng:
A. 10              B. 20   C. 30           D. 40


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài toán lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:11:21 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Bài 1: Một đèn pin có công suất 3V-3W có bán kính lòng chảo là 3cm chiếu vuông góc tới một tấm pin Mặt Trời gắn trên tường cách đó 3m. Bán kính vùng sáng trên tấm pin là 5cm, pin phát ra dòng điện có công suất 1W( cho hiệu suất pin là 100%).Tính hệ số hấp thụ của không khí:
A. 0,901m-1.   B. 0,603m-1.   C. 0,805m-1.   D.0,707m-1.                                                                                       
(coi lòng chảo là hình tròn)
Cường độ sáng từ đèn : [tex]I = P/S =4P/\pi.r1^2 [/tex]
Cường độ sáng khi đến pin : [tex]I'=4P'/\pi.r2^2[/tex] (do hiệu suất pin 100% công suất bức xạ bằng công suất điện)
Công thức [tex]I' = I.e^{-\alpha.d[/tex])
([tex]\alpha[/tex] : hệ số hấp thụ)


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài toán lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:30:43 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Bài 2: Một dây đàn dao động với tần số f=100Hz . Dây được chiếu sáng bằng một đĩa cản quang có khoét 10 lỗ bố trí đều trên một vành và quay đều n vòng mỗi giây trước một đèn. Hãy tính giá trị lớn nhất của n để quan sát được dây đàn dường  như đứng yên, không duỗi thẳng:
A. 10              B. 20   C. 30           D. 40

+ Tg 2 lần liên tiếp AS lọt vào lỗ T'=1/10n, Tg dây thực hiện 1 dao động T=1/f
Để có thể thấy dây đứng yên ==> T'=k.T ==> 1/10n=k.1/f ==> n max khi k=1 ==> 10n=f ==> n=10v/s


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài toán lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nevergiverup trong 09:51:23 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Cái không rõ là cái này: Công thức I' = I.e^{-\alpha.d)
(\alpha : hệ số hấp thụ)


Tiêu đề: Trả lời: 2 Bài toán lạ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:55:52 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Cái không rõ là cái này: Công thức I' = I.e^{-\alpha.d)
(\alpha : hệ số hấp thụ)

Bạn đang nói chuyện với giáo viên, đề nghị ghi rõ ràng chủ ngữ và cách xưng hô cho lịch sự.