Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhaibendtb trong 01:55:29 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14094Tiêu đề: Bài tập máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: nhaibendtb trong 01:55:29 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha chỉ có R và cuộn dây thuần cảm.Bỏ qua điên trở các dây nối.Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện qua máy là 1A.Khi roto quay với tốc độ là 3n vòng/phút thì cường độ là [tex]\sqrt{3}[/tex]A.Khi roto quay với tốc độ là 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch là bao nhiêu?
A.[tex]\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]
B.[tex]\frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]
C.2R[tex]\sqrt{3}[/tex]
D.R[tex]\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:46:40 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha chỉ có R và cuộn dây thuần cảm.Bỏ qua điên trở các dây nối.Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện qua máy là 1A.Khi roto quay với tốc độ là 3n vòng/phút thì cường độ là [tex]\sqrt{3}[/tex]A.Khi roto quay với tốc độ là 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch là bao nhiêu?
A.[tex]\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]
B.[tex]\frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]
C.2R[tex]\sqrt{3}[/tex]
D.R[tex]\sqrt{3}[/tex]

coi lại quy định đăng bài


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: nhaibendtb trong 07:39:11 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
E xin lỗi thầy,cô và các bạn khi chưa đọc rõ quy định đăng bài nhờ giúp đỡ.Từ giờ e sẽ sửa để k tái phạm nữa ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy phát điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:51:38 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều 1 pha chỉ có R và cuộn dây thuần cảm.Bỏ qua điên trở các dây nối.Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện qua máy là 1A.Khi roto quay với tốc độ là 3n vòng/phút thì cường độ là [tex]\sqrt{3}[/tex]A.Khi roto quay với tốc độ là 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch là bao nhiêu?
A.[tex]\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]
B.[tex]\frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]
C.2R[tex]\sqrt{3}[/tex]
D.R[tex]\sqrt{3}[/tex]

do E tỷ lệ n , ZL tỷ lệ n, ZC tỷ lệ nghịch n
Th1: n vòng ==> E,ZL ==> [tex]1=E/\sqrt{R^2+ZL^2}[/tex]
Th2: 3n vòng ==> E'=3E , ZL'=3ZL ==> [tex]\sqrt{3}=3E/\sqrt{R^2+9ZL^2}[/tex]
[tex]==> 3=9.\frac{R^2+ZL^2}{R^2+9ZL^2} [/tex]
[tex]==> 3R^2+27ZL^2=9R^2+9ZL^2 [/tex]
[tex]==> 6R^2=18ZL^2 ==> ZL=R/\sqrt{3}[/tex]
Th3: 2n [tex]==> ZL'=2ZL=2R/\sqrt{3}[/tex]