Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 11:42:08 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14088Tiêu đề: sóng cơ và một số thắc mắc
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 11:42:08 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
sóng cơ là sự lan truyền các dđđh.Em thắc mắc là:
Khoảng cách giữa 2 gợn sóng gần nhau nhất là [tex]\lambda[/tex] hay [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] . Trên mặt nước có phải cứ điểm nào có biên độ cực đại thì là gợn sóng không hay là chỉ những điểm dao động cùng pha với nguồn mới là gợn sóng. Vậy gợn sóng và gợn lồi có khác nhau không?
Phần này em hơi thắc mắc nên nhờ thầy cô giải đáp giúp. Em cám ơn
Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ và một số thắc mắc
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:59:28 PM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
sóng cơ là sự lan truyền các dđđh.Em thắc mắc là:
Khoảng cách giữa 2 gợn sóng gần nhau nhất là [tex]\lambda[/tex] hay [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] . Trên mặt nước có phải cứ điểm nào có biên độ cực đại thì là gợn sóng không hay là chỉ những điểm dao động cùng pha với nguồn mới là gợn sóng. Vậy gợn sóng và gợn lồi có khác nhau không?
Phần này em hơi thắc mắc nên nhờ thầy cô giải đáp giúp. Em cám ơn
+ Trong sóng đơn ==> khoảng cách 2 gợn là lambda
+ Trong giao thoa ==> khoảng cách 2 gợn chính là khoảng cách 2 cực đại lambda/2