Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuongat7 trong 10:06:14 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14087Tiêu đề: Bài tập xoay chiều & sóng cơ 12
Gửi bởi: cuongat7 trong 10:06:14 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
1) Mạch dao động gồm tụ dien dung C=5 (micro F) và cuộn day có độ tự cảm L=50mH, điện trở thuần R=0,01 . Muốn duy trì dao dong diều hòa trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ là 5v thì phải bỗ sung cho mạch một năng lượng có công suất bằng bao nhiêu ?


2) Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng, ta tạo ra 2 sóng cơ kết hơp cùng tần số f=120Hz và cùng fa. TỐc độ truyền sóng là V. Chỉ xét các đường mà tại đó mặt chất lỏng không dao động và cùng nằm 1 phía so với đường trung trực của AB. Nếu coi đường thứ nhất đi qua M có hiệu khoãng cách d1-d2=1 cm thì đường thi thứ 9 qua N có d'1-d'2=4,2 cm. Tốc độ V có giá trị là ?

Mong mọi người hướng dẩn . Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập xoay chiều & sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:10:53 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
1) Mạch dao động gồm tụ dien dung C=5 (micro F) và cuộn day có độ tự cảm L=50mH, điện trở thuần R=0,01 . Muốn duy trì dao dong diều hòa trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ là 5v thì phải bỗ sung cho mạch một năng lượng có công suất bằng bao nhiêu ?
HD: công suất này chính là công suất tỏa nhiêt
P=R.Uo^2.C/L
Trích dẫn
2) Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng, ta tạo ra 2 sóng cơ kết hơp cùng tần số f=120Hz và cùng fa. TỐc độ truyền sóng là V. Chỉ xét các đường mà tại đó mặt chất lỏng không dao động và cùng nằm 1 phía so với đường trung trực của AB. Nếu coi đường thứ nhất đi qua M có hiệu khoãng cách d1-d2=1 cm thì đường thi thứ 9 qua N có d'1-d'2=4,2 cm. Tốc độ V có giá trị là ?
2 nguồn cùng pha ==> [tex]M: d1-d2=1=0,5.\lambda[/tex]
và [tex]N : d1'-d2' = 4,2=8,5.\lambda[/tex]
Lấy 2PT trừ cho nhau ==> [tex]3,2=8.\lambda ==> \lambda ==> v[/tex]