Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: longtienti999 trong 10:01:36 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14082Tiêu đề: bài tập về lăng kính , em không làm đc , giúp em với
Gửi bởi: longtienti999 trong 10:01:36 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài 1 . chiếu 1 chùm sáng trắng , song song và hẹp vào mặt bên 1 LK thủy tinh có A = 60 độ  , góc tới i = 60 độ . Chiết suất của LK với tia đỏ n = 1,5 . Góc lệch của tia ló ????
A . 24 độ 35 , B . 38 độ 53 , C. 30 độ 5 , D . 55 độ 7 phút
 
Bài 2 : 1 tia sáng đơn sắc khi truyền trong chân không có lam đa = 550nm  và có màu vàng , nếu tia sáng này truyền vào trong nước có chiết suất = 4/3 thì ?????
A. Lamda = 413nm , màu tím
B. ______________, màu vàng           
C.Lamda=550nm , màu vàng
D Lamda=733nm , màu đỏ

Bài 3 : một ánh sáng đơn sắc có lamda = 0,667micro met trong nước có n=4/3  tính lamda phẩy của ánh sáng đó trong thủy tinh có n=1,6

Bài 4 : 1 LK tam giác có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC , chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp nằm trong 1 tiết diện vào mặt bên AB Theo hướng từ dưới đáy đi lên Chiết suất của LK với as đỏ là Căn 2 , as tím là căn 3 . Giả sử lúc đầu LK ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu , phải quay lăng kính 1 góc nhỏ nhất = bao nhiêu xung quanh trục quay đi qua cạnh của lăng kính để đc góc lệch tia đỏ cực tiểu
A. 45 B 15 , C 30 , D 60

Em học kém nên không phải cái gì cũng biết nên mọi người chỉ chi tiết   1 chút . Đặc biệt là bài 4 @@ bài này đến đoạn giả sử là em chả hiểu gì nữa , các thầy phân tích đề giúp em


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lăng kính , em không làm đc , giúp em với
Gửi bởi: Try_Harder trong 10:43:29 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài 1: Bạn áp dụng mấy công thức này nha
D=i+i'-A
sini=nsinr
r+r'=A
sini'=nsinr'
=>D=38 độ 53'
Bài 2: [tex]\lambda '=\frac{\lambda }{n}[/tex]
=>[tex]\lambda '=413 nm[/tex]
Màu ánh sáng sẽ không đổi => vẫn màu vàng
Bài 3 [tex]\frac{\lambda '}{\lambda }=\frac{n}{n'}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lăng kính , em không làm đc , giúp em với
Gửi bởi: longtienti999 trong 10:51:28 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài 1: Bạn áp dụng mấy công thức này nha
D=i+i'-A
sini=nsinr
r+r'=A
sini'=nsinr'
=>D=38 độ 53'
Bài 2: [tex]\lambda '=\frac{\lambda }{n}[/tex]
=>[tex]\lambda '=413 nm[/tex]
Màu ánh sáng sẽ không đổi => vẫn màu vàng
Bài 3 [tex]\frac{\lambda '}{\lambda }=\frac{n}{n'}[/tex]


cái bài số 3 sao có tỉ lệ đấy vậy @@


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lăng kính , em không làm đc , giúp em với
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:51:54 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Bài 3 : một ánh sáng đơn sắc có lamda = 0,667micro met trong nước có n=4/3  tính lamda phẩy của ánh sáng đó trong thủy tinh có n=1,6

Bài 4 : 1 LK tam giác có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC , chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp nằm trong 1 tiết diện vào mặt bên AB Theo hướng từ dưới đáy đi lên Chiết suất của LK với as đỏ là Căn 2 , as tím là căn 3 . Giả sử lúc đầu LK ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu , phải quay lăng kính 1 góc nhỏ nhất = bao nhiêu xung quanh trục quay đi qua cạnh của lăng kính để đc góc lệch tia đỏ cực tiểu
A. 45 B 15 , C 30 , D 60

Em học kém nên không phải cái gì cũng biết nên mọi người chỉ chi tiết   1 chút . Đặc biệt là bài 4 @@ bài này đến đoạn giả sử là em chả hiểu gì nữa , các thầy phân tích đề giúp em

Bài này đã có trên Diễn Đàn rồi, tác giả nên dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

CLICK VÀO ĐÂY (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7999.0)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lăng kính , em không làm đc , giúp em với
Gửi bởi: longtienti999 trong 10:54:48 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Bài 3 : một ánh sáng đơn sắc có lamda = 0,667micro met trong nước có n=4/3  tính lamda phẩy của ánh sáng đó trong thủy tinh có n=1,6

Bài 4 : 1 LK tam giác có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC , chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp nằm trong 1 tiết diện vào mặt bên AB Theo hướng từ dưới đáy đi lên Chiết suất của LK với as đỏ là Căn 2 , as tím là căn 3 . Giả sử lúc đầu LK ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu , phải quay lăng kính 1 góc nhỏ nhất = bao nhiêu xung quanh trục quay đi qua cạnh của lăng kính để đc góc lệch tia đỏ cực tiểu
A. 45 B 15 , C 30 , D 60

Em học kém nên không phải cái gì cũng biết nên mọi người chỉ chi tiết   1 chút . Đặc biệt là bài 4 @@ bài này đến đoạn giả sử là em chả hiểu gì nữa , các thầy phân tích đề giúp em

Bài này đã có trên Diễn Đàn rồi, tác giả nên dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi.

CLICK VÀO ĐÂY (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7999.0)
Hi , em cứ nghĩ đây là dạng bài hiếm gặp nên ... @@ với lại em chưa bao giờ dùng chức năng tìm kiếm trên bất kỳ 1 diễn đàn nào nên cũng không biết gõ vào ô tìm kiếm cái gì ^_^ thầy thông cảm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lăng kính
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:19:14 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013

Hi , em cứ nghĩ đây là dạng bài hiếm gặp nên ... @@ với lại em chưa bao giờ dùng chức năng tìm kiếm trên bất kỳ 1 diễn đàn nào nên cũng không biết gõ vào ô tìm kiếm cái gì ^_^ thầy thông cảm


Khi tìm kiếm thì cũng như tìm trên google thôi, chọn những cụm từ quan trọng & đặc trưng cho bài đó mà gõ ra, và quan trọng hơn là đoạn đó không chứa các biểu thức Toán (vì ta phần tìm kiếm đó không có hiểu được). Ta lấy ngay bài này để ví dụ, những đoạn chúng tôi tô màu là những đoạn có thể dùng để tìm kiếm:

Bài 4 : 1 LK tam giác có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC , chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp nằm trong 1 tiết diện vào mặt bên AB Theo hướng từ dưới đáy đi lên Chiết suất của LK với as đỏ là Căn 2 , as tím là căn 3 . Giả sử lúc đầu LK ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu , phải quay lăng kính 1 góc nhỏ nhất = bao nhiêu xung quanh trục quay đi qua cạnh của lăng kính để đc góc lệch tia đỏ cực tiểu
A. 45 B 15 , C 30 , D 60

*****

Ngoài ra nhắc nhở thêm cho tác giả là đặt tên topic ngắn gọn thôi, chỉ cần bài tập về lăng kính là đủ rồi, những cái khác thì hãy ghi vào phần nội dung.