Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 09:58:28 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14080Tiêu đề: Bài tập Sóng Cơ
Gửi bởi: vinhbkis trong 09:58:28 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Em có 1 số bài thắc mắc sau:
Bài 1: Một sóng cơ truyền từ nguồn O dọc theo đường thẳng với A không đổi. Tại t=0, O đi qua VTCB theo chiều +, 1 điểm khác cách O =[tex]\frac{\lambda }{4}[/tex] có li độ = 5cm ở t = [tex]\frac{T}{12}[/tex]. Tìm A?
Bài 2: Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng , cách nhau [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] . Tại t, khi li độ dao động tại M của Um = +3(cm) thì Un = 0(cm). Tìm biên độ của sóng?
Bài 3: Hai điểm M, N trên cùng 1 phương truyền cách nhau [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex]. Tại t, li độ dao động tại M, Um = +3 (mm) thì Un = -3 (mm). Tìm A?
Bài 4: Một nguồn O dao động với f=10Hz và v=0.4m/s trên phương truyền có 2 điểm P, Q có d=15cm. Nếu tại thời điểm nào đó, P có li độ là 1 cm thì li độ tại Q là bao nhiêu?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, em cảm ơn mọi người nhiều.
P/S: Em học mất căn bản phần này rồi. Bài 2 hình như giải được 2 cách theo kiểu tính toán và vẽ hình, nhờ mọi người chỉ dẫn.  ^-^

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng Cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:34:38 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Em có 1 số bài thắc mắc sau:
Bài 1: Một sóng cơ truyền từ nguồn O dọc theo đường thẳng với A không đổi. Tại t=0, O đi qua VTCB theo chiều +, 1 điểm khác cách O =[tex]\frac{\lambda }{4}[/tex] có li độ = 5cm ở t = [tex]\frac{T}{12}[/tex]. Tìm A?
Gọi M là vị trí cách O 1/4 bước sóng (tương đương sóng truyền T/4) vậy sau T/12 (tính từ lúc sóng truyền) thì sóng chưa truyền tới M. Do vậy đề bài trên nên chỉnh (điểm cách O có li độ 5cm ở thời điểm t=T/12 tính từ lúc điểm đó bắt đầu chuyển động).==> t=T/12 ==> uM=A/2=5 ==> A=10cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Sóng Cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:46:22 AM Ngày 17 Tháng Hai, 2013
Bài 2: Hai điểm M, N cùng nằm trên 1 phương truyền sóng , cách nhau [tex]\frac{\lambda }{6}[/tex] . Tại t, khi li độ dao động tại M của Um = +3(cm) thì Un = 0(cm). Tìm biên độ của sóng?
Cách 1: GS phương trình M là uM=A.cos(wt) thì phương trình N là [tex]uN=Acos(wt-2\pi.d/\lambda)=Acos(wt-\pi/3)[/tex]
GPT [tex]uM=3=Acos(wt)[/tex] và [tex]uN=0=Acos(wt-\pi/3) ==> wt=-\pi/6==> A=2\sqrt{3}[/tex]
Cách 2: Biểu diễn vecto (GS M nhanh pha hơn N)
+ Độ lệch pha uM và uN :  [tex]\Delta \varphi = 2\pi/d/\lambda=\pi/3[/tex]
+ Biểu diện vecto uM nằm dưới trục ngang 1 góc \pi/6 và biểu diễn uN nằm dưới thẳng đứng
==> [tex]sin(\pi/3)=uM/A ==> A=uM/sin(\pi/3) = 2\sqrt{3}[/tex]

P/S: Bài 3,4 làm tương tự nhé em.