Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinlvn02 trong 09:12:56 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14078Tiêu đề: Điện xoay chiều: thời gian đèn sáng
Gửi bởi: pinlvn02 trong 09:12:56 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài từ đề thi thử KHTN  Hà Nội 2013
Một bóng đèn tuýp được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp cực đại không đổi bằng 200V. Đén
sáng lên nếu điện áp giữa hai đầu đèn tăng quá 100 căn 2 V và tắt nếu điện áp giữa hai đầu đèn giảm xuống dưới 100 V.
Trong thời gian 1 phút, thời gian đèn sáng là:
A. 35 s.  B. 30s.  C. 40s.  D. 25s.
HD:  Đáp án A.Vẽ vòng tròn lượng giác,chú ý đèn sáng khi điện áp ≥100căn 2V,và chỉ tối khi điện áp ≤ 100

Thắc mắc: vậy thì 100V <u < 100căn2 thì đèn sáng hay tắt.  :.))
Mong thầy cô, các bạn giải chi tiết giùm em .Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều: thời gian đèn sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 09:47:00 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài từ đề thi thử KHTN  Hà Nội 2013
Một bóng đèn tuýp được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp cực đại không đổi bằng 200V. Đén
sáng lên nếu điện áp giữa hai đầu đèn tăng quá 100 căn 2 V và tắt nếu điện áp giữa hai đầu đèn giảm xuống dưới 100 V.
Trong thời gian 1 phút, thời gian đèn sáng là:
A. 35 s.  B. 30s.  C. 40s.  D. 25s.
HD:  Đáp án A.Vẽ vòng tròn lượng giác,chú ý đèn sáng khi điện áp ≥100căn 2V,và chỉ tối khi điện áp ≤ 100

Thắc mắc: vậy thì 100V <u < 100căn2 thì đèn sáng hay tắt.  :.))
Mong thầy cô, các bạn giải chi tiết giùm em .


ý bạn hỏi thì đèn tắt
bạn nhó nếu gọi U là hiệu điện thế định mức của bóng dèn để nó sáng
+đèn sáng:[tex]u\geq \mid Udm\mid[/tex]
+ Đèn tắt:[tex]-U<u<U[/tex]
[tex]-U<u<U[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều: thời gian đèn sáng
Gửi bởi: pinlvn02 trong 10:04:52 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài từ đề thi thử KHTN  Hà Nội 2013
Một bóng đèn tuýp được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp cực đại không đổi bằng 200V. Đén
sáng lên nếu điện áp giữa hai đầu đèn tăng quá 100 căn 2 V và tắt nếu điện áp giữa hai đầu đèn giảm xuống dưới 100 V.
Trong thời gian 1 phút, thời gian đèn sáng là:
A. 35 s.  B. 30s.  C. 40s.  D. 25s.
HD:  Đáp án A.Vẽ vòng tròn lượng giác,chú ý đèn sáng khi điện áp ≥100căn 2V,và chỉ tối khi điện áp ≤ 100

Thắc mắc: vậy thì 100V <u < 100căn2 thì đèn sáng hay tắt.  :.))
Mong thầy cô, các bạn giải chi tiết giùm em .


ý bạn hỏi thì đèn tắt
bạn nhó nếu gọi U là hiệu điện thế định mức của bóng dèn để nó sáng
+đèn sáng:[tex]u\geq \mid Udm\mid[/tex]
+ Đèn tắt:[tex]-U<u<U[/tex]
[tex]-U<u<U[/tex]

Nhưng tại sao lại có 2 giá trị định mức là 100căn2 và 100 V ????
Giải chi tiết giùm em nha. cảm ơn nhiều