Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinlvn02 trong 09:08:41 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14077Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: pinlvn02 trong 09:08:41 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài tâp trích từ đề thi thử KHTN Hà Nội 2013
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25 cm, tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 3.  B. 2.  C. 4.  D. 5.
HD:  Dễ thấy ∆d = d2 – d1 lấy giá trị trên đoạn [5;7] nên chỉ có 2 vân cực đại cắt đoạn MN tạo ra 4 điểm cực đạigiao thoa trên MN.

Mọi người giải thích kĩ hơn giùm em. Cảm ơn thầy cô, anh em rất nhiều :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 09:38:25 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Bài tâp trích từ đề thi thử KHTN Hà Nội 2013
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp đồng pha cách nhau một đoạn S1S2 = 25 cm, tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng 0,8 cm. Xét hai điểm M, N nằm trên mặt nước và S1M = S1N = 15 cm; S2M = S2N = 20 cm. Trên đoạn MN có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 3.  B. 2.  C. 4.  D. 5.
HD:  Dễ thấy ∆d = d2 – d1 lấy giá trị trên đoạn [5;7] nên chỉ có 2 vân cực đại cắt đoạn MN tạo ra 4 điểm cực đạigiao thoa trên MN.

Mọi người giải thích kĩ hơn giùm em. Cảm ơn thầy cô, anh em rất nhiều :)

bạn xem  hình phía dưới
trước hết tính đoạn IS1=x
[tex]x^{2}=15^{2}-d^{^{2}};(25-x)^{2}=20^{2}-d^{2}\Rightarrow x=9cm[/tex]
Tính số cực đại trên IM:[tex]MS2-MS1\leq K\lambda \leq IS2-IS1\Rightarrow \Rightarrow 5\leq 0,8K\leq 7[/tex]
[tex]MS2-MS1\leq K\lambda \leq IS2-IS1\Rightarrow \Rightarrow 5\leq 0,8K\leq 7[/tex]
có 2 giá trị của k
tương tự số cực đại trên NI cũng có2====> có 4 cực đại