Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: longtienti999 trong 07:20:27 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14072Tiêu đề: cần biết cấu tạo của 1 số nhóm H,C đặc biệt
Gửi bởi: longtienti999 trong 07:20:27 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
mọi người cho mình hỏi nhóm Anlyl , Vinyl , Iso cấu tạo thế nào vậy


Tiêu đề: Trả lời: cần biết cấu tạo của 1 số nhóm H,C đặc biệt
Gửi bởi: superburglar trong 07:38:26 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Nhóm anlyl : C=C-C-
Nhóm vinyl : C=C-
Nhóm iso    : C-C(C)-C-


Tiêu đề: Trả lời: cần biết cấu tạo của 1 số nhóm H,C đặc biệt
Gửi bởi: nguyensythinh trong 08:09:12 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
chất này gọi là gì hả bạn C=C-COOH


Tiêu đề: Trả lời: cần biết cấu tạo của 1 số nhóm H,C đặc biệt
Gửi bởi: superburglar trong 09:58:52 PM Ngày 26 Tháng Hai, 2013
chất này gọi là gì hả bạn C=C-COOH
Axit Acrilic (Axit propenoic)


Tiêu đề: Trả lời: cần biết cấu tạo của 1 số nhóm H,C đặc biệt
Gửi bởi: nguyensythinh trong 11:41:10 AM Ngày 27 Tháng Hai, 2013
chất này gọi là gì hả bạn C=C-COOH
Axit Acrilic (Axit propenoic)

Thế cho mình hỏi  có axit alylic không