Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 12:39:01 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14064Tiêu đề: bài toán về oxit sắt nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 12:39:01 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
cho hỗn hợp X gồm FeO;Fe2O3;Fe3O4 vớ số mol bằng nhau lấy a gam X cho phản ứng với CO nhiệt phân thu được 16,8 gam hỗn hợp rắn Y .hòa tan hoàn toàn Y trong trong H2SO4 đặc nóng thu được 3,36 lit SO2 duy nhất .tìm a? và số mol H2SO4 tham gia phan ứng
mong mọi người giúp đỡ cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về oxit sắt nhờ giải giùm
Gửi bởi: superburglar trong 02:52:21 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
HD:
+ Quy đổi hỗn hợp X thành [tex]FeO;Fe_{2}O_{3}[/tex] với số moi bằng nhau (x moi)
+ Tính số mol Fe trong hỗn hợp X:[tex]n_{Fe}=\frac{0,7.16,8+5,6.0,15.2}{56}=0,24[/tex] mol
+ Từ đó suy ra a=....
  Bảo toàn S [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]n_{H_{2}SO_{4}}=....[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: bài toán về oxit sắt nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 05:08:21 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
super ơi sao lại tính được số mol Fe như vậy mình không hiểu  %-) %-)


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về oxit sắt nhờ giải giùm
Gửi bởi: superburglar trong 05:36:53 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
super ơi sao lại tính được số mol Fe như vậy mình không hiểu  %-) %-)
Bạn áp dụng công thức:[tex]m_{Fe (.) honhop}=0,7.m_{honhop}+5,6.n_{e}[/tex]
Hình như trong phần tài liệu mình giử cho cậu cũng có phần này.c đọc lại đi!


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về oxit sắt nhờ giải giùm
Gửi bởi: cay da trong 05:43:01 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
hi cảm ơn nhé chúc trang của cậu ngày càng sôi nổi nhé mod super :D =d>


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về oxit sắt nhờ giải giùm
Gửi bởi: superburglar trong 05:51:54 PM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
hi cảm ơn nhé chúc trang của cậu ngày càng sôi nổi nhé mod super :D =d>
thaks c nhiều.Box Hóa Học có sôi nổi hay không là do các bạn đó.Oh yeah!!!  :x :x :x
Mình chỉ đóng vai trò chất xúc tác thui :D :D :D\