Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Nguyen Minh Anh trong 08:52:05 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14060Tiêu đề: Nhiệt học
Gửi bởi: Nguyen Minh Anh trong 08:52:05 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô bạn bè giúp.
Một khối khí đơn nguyên tử chứa trong một bình hình trụ thẳng đứng cân bằng nhiệt vơi môi trường. Khối khí được chặn bằng 1pittong nặng. Nâng chậm pittong lên 1 đoạn H  so với vị trí đầu và giữ cho khối khí cân bằng nhiệt với môi trường. Sau đó cách nhiệt bình với môi trường, thả pittong. Tìm vị trí cân bằng mới của pittong.


Tiêu đề: Trả lời: Nhiệt học
Gửi bởi: E.Galois trong 09:04:00 AM Ngày 16 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô bạn bè giúp.
Một khối khí đơn nguyên tử chứa trong một bình hình trụ thẳng đứng cân bằng nhiệt vơi môi trường. Khối khí được chặn bằng 1pittong nặng. Nâng chậm pittong lên 1 đoạn H  so với vị trí đầu và giữ cho khối khí cân bằng nhiệt với môi trường. Sau đó cách nhiệt bình với môi trường, thả pittong. Tìm vị trí cân bằng mới của pittong.
Gọi theo thứ tự các trạng thái lần lượt là 1,2 và 3.
(1)pittong cân bằng nên [tex]p_{1}=\frac{mg}{S}+p_{o}[/tex]. Quá trình (12) đẳng nhệt nên [tex]p_{1}V_{1}=p_{2}V_{2}[/tex](2)
Khi thả pittong ta có: [tex]p_{o}Sh+mgh+1,5p_{3}V_{3}-1,5p_{2}V_{2}[/tex]
Với h là khoảng cách từ vị trí của pittong ở trạng thái 2 và 3
Lại có: [tex]p_{1}=p_{3}; V_{3}-V_{1}=S(H-h)[/tex]
Từ tất cả các pt trên ta được : [tex](p_{1}-mg/S)Sh+mgh=1,5p_{1}[V_{1}+S(H-h)]-1,5p_{1}V_{1} \Rightarrow p_{1}Sh=1,5p_{1}S(H-h) \Rightarrow h=0,6H[/tex]