Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:18:05 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14049Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: cay da trong 07:18:05 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệm yong về giao thoa ánh sáng ;các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng biết [tex]\lambda _{đ}=0,76\mu m[/tex] và  [tex]\lambda _{t}=0,4\mu m[/tex] .khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm,khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2 m.bề rộng cửa quang phổ bậc 3 trên màn là ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:46:05 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệm yong về giao thoa ánh sáng ;các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng biết [tex]\lambda _{đ}=0,76\mu m[/tex] và  [tex]\lambda _{t}=0,4\mu m[/tex] .khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm,khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2 m.bề rộng cửa quang phổ bậc 3 trên màn là ?
HD: Bề rộng quang phổ bậc k: [tex]\Delta x=k\frac{(\lambda _{d}-\lambda _{t})D}{a}[/tex], bậc bao nhiêu thì em thay k bằng bấy nhiêu vào..