Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: k4shando trong 07:16:50 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14048Tiêu đề: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: k4shando trong 07:16:50 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
1 vật nặng khối lượng m, điện tích q=5.[tex]10^{5}[/tex]C dc gắn vào lò xo có độ cứng k=10N/m tạo thành con lắc lò xo nằm ngang . Điện tích của con lắc trong quá trình dao động không thay đổi,bỏ qua mọi ma sát. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ A=5 cm. Tại thời điểm con lắc qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm treo lò xo, người ta bật điện trường có cường độ E=[tex]10^{4}[/tex]V/m cùng hướng với vận tốc của vật. Tìm biên độ mới của con lắc lò xo
 A.10[tex]\sqrt{2}[/tex]cm     B.5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm      C. 5cm                D.8,66cm
Bài làm
khi ta bật E con lắc chịu thêm tác dụng của lực điện trường và  VTCB mới là [tex]O_{1}[/tex] dịch theo chiều của véc tơ E
Ta có tại VTCB mới này tổng hợp lực bằng 0
[tex]\rightarrow[/tex] k.O[tex]O_{1}[/tex]=q.E
áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có
0,5.k.[tex]A_{1}^{2}[/tex]=0,5kO[tex]O_{1}^{2}[/tex] + 0,5m.[tex]v_{0}^{2}[/tex]
 với   Vo = vận tốc cực đại của con lắc lúc ở vị trí cân bằng ban đầu
 em làm như trên và ra đáp án là B
 nhưng vấn đề là khi em làm theo phương pháp độ giảm năng lượng dựa theo công thức sau
0,5.k.[tex]A_{1}^{2}[/tex] - 0,5kO[tex]O_{1}^{2}[/tex] = O[tex]O_{1}[/tex].F
 với F =q.E thì đáp số lại ra là D 8,66cm
vậy em xin hỏi các thầy là em làm cách 2 như vậy sai ở điểm nào vì em nghĩ độ giảm năng lượng bằng công của lực điên trường di chuyển con lắc lò xo từ O đến VTCM mới [tex]O_{1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:04:09 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
1 vật nặng khối lượng m, điện tích q=5.[tex]10^{5}[/tex]C dc gắn vào lò xo có độ cứng k=10N/m tạo thành con lắc lò xo nằm ngang . Điện tích của con lắc trong quá trình dao động không thay đổi,bỏ qua mọi ma sát. Kích thích cho con lắc dao động với biên độ A=5 cm. Tại thời điểm con lắc qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm treo lò xo, người ta bật điện trường có cường độ E=[tex]10^{4}[/tex]V/m cùng hướng với vận tốc của vật. Tìm biên độ mới của con lắc lò xo
 A.10[tex]\sqrt{2}[/tex]cm     B.5[tex]\sqrt{2}[/tex]cm      C. 5cm                D.8,66cm
Công thức này (0,5.k.[tex]A_{1}^{2}[/tex] - 0,5kO[tex]O_{1}^{2}[/tex] = O[tex]O_{1}[/tex].F) em áp dụng không đúng


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:15:04 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Không đúng ở rất nhiều chỗ:
Thứ nhất: biểu thức của em đưa ra có vẻ giống biểu thức độ biến thiên thế năng đàn hồi (trong khi em lại hiểu là biểu thức độ giảm năng lượng) và nếu cứ xem như là đàn hồi thì công thức cũng sai
Thứ hai: Ở đây không những có lực điện trường mà còn có cả lực đàn hồi...
Tóm lại là công thức đó sai


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: k4shando trong 08:18:19 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Thầy có thể giải thích cho em rõ dc ko, vì em thấy độ giảm năng lượng thì bằng công của ngoại lực


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:22:02 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Thầy mới thấy có công thức độ biến thiên động năng bằng công của ngoại lực hoặc độ giảm năng lượng bằng công của lực cản. Ở đây công thức em đưa ra không phải là một trong hai trường hợp đó.


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: k4shando trong 08:31:39 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
nếu có thể thầy có thể giúp em công thức đúng  để giải bài này bằng phương pháp độ giảm năng lượng dc ko ạ


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy giúp đỡ về 1 bài dao động cơ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:45:12 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Ở đây năng lượng được bảo toàn thì em giải bằng phương pháp độ giảm năng lượng để làm gì...?