Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: maitrang19695 trong 04:11:16 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14043Tiêu đề: bài hóa khó
Gửi bởi: maitrang19695 trong 04:11:16 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và xmol Cu(NO3)2 (điện cực trơ,màng ngăn xốp) sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng thanh sắt giảm 2,6 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là:
A. 0,3   B. 0,4   C. 0,2   D. 0,5
nhờ các bạn giúp mình giải hộ bài hóa này rất cám ơn các bạn