Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 04:05:50 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14041Tiêu đề: giải giúp mình bài tập lăng kính
Gửi bởi: lyly2210 trong 04:05:50 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n =1,6. Chiếu một tia sáng đơn sắc theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Để có phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai thì giá trị nhỏ nhất của A
A 45 ĐỘ 42'
B 38 ĐỘ 41'
C 30 ĐỘ 42'
D 35 ĐỘ 45'


Tiêu đề: Trả lời: giải giúp mình bài tập lăng kính
Gửi bởi: kydhhd trong 04:28:21 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n =1,6. Chiếu một tia sáng đơn sắc theo phương vuông góc với mặt bên của lăng kính. Để có phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai thì giá trị nhỏ nhất của A
A 45 ĐỘ 42'
B 38 ĐỘ 41'
C 30 ĐỘ 42'
D 35 ĐỘ 45'
HD:
+tia tới theo hướng vuôn góc với mặt phẳng bên thì truyền thẳng tới mặt thứ 2
+Tại mặt thứ 2: để có phản xạ toàn phần thì gó tới: [tex]i\geq i_{gh}; sin(i_{_{gh}})=\frac{1}{n}\Rightarrow i_{gh}\Rightarrow Amin=i_{gh}[/tex]
bạn vẽ hình sẽ thấy: ĐA B