Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 10:32:47 AM Ngày 15 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14034Tiêu đề: bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: lyly2210 trong 10:32:47 AM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệp giao thoa ánh sáng với khe Y-âng,khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1mm khoảng cách hai khe đến man quan sát D = 2m.Chiếu 2 vào hai khe S1S2 đồng thời có bước sóng lamda1 = 0.6 um và có bước sóng lamda2 chưa biết. Trong khoảng rộng L = 2.4cm trên màn quan sát  được 33 vân sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng của hai hệ vân. Biết 2 trong 5 vạch trùng nhau  nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. bước sóng  lamda2 là
A 0,45um                  B. 0,55um              C. 0,75um              D. 0,65 um
ĐỀ NÓI LÀ TRONG KHOẢNG RỘNG VẬY MÌNH CÓ TRỪ BỚT HAI ĐẦU KHÔNG BẬY CÁC BẠN. CHO MÌNH HỎI LÀ NẾU ĐỀ GHI LÀ" CHO BỀ RÔNG VÙNG GIAO THOA" THÌ HỆ THỐNG VÂN PHẢI ĐỐI XỨNG PHẢI KHÔNG ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:54:34 AM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệp giao thoa ánh sáng với khe Y-âng,khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1mm khoảng cách hai khe đến man quan sát D = 2m.Chiếu 2 vào hai khe S1S2 đồng thời có bước sóng lamda1 = 0.6 um và có bước sóng lamda2 chưa biết. Trong khoảng rộng L = 2.4cm trên màn quan sát  được 33 vân sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng của hai hệ vân. Biết 2 trong 5 vạch trùng nhau  nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. bước sóng  lamda2 là
A 0,45um                  B. 0,55um              C. 0,75um              D. 0,65 um
ĐỀ NÓI LÀ TRONG KHOẢNG RỘNG VẬY MÌNH CÓ TRỪ BỚT HAI ĐẦU KHÔNG BẬY CÁC BẠN. CHO MÌNH HỎI LÀ NẾU ĐỀ GHI LÀ" CHO BỀ RÔNG VÙNG GIAO THOA" THÌ HỆ THỐNG VÂN PHẢI ĐỐI XỨNG PHẢI KHÔNG ?
i1 = 1,2mm
số khoảng vân i1 trong bề rộng L là: 24/1,2 =20
số vân sáng bức xạ 1( kể cả trùng với bức xạ 2): 20 +1 = 21
số vân sáng bức xạ 2( kể cả trùng với bức xạ 1): 33 + 5 - 21 = 17
số khoảng vân i2 trong bề rộng L là: 17 - 1 = 16
mà: 16.i2 = 24 <-> 16.lamda2.D/a = 24 -> lamda2 = 0,75um


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: lyly2210 trong 01:16:27 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
trong thí nghiệp giao thoa ánh sáng với khe Y-âng,khoảng cách giữa hai khe S1S2 là 1mm khoảng cách hai khe đến man quan sát D = 2m.Chiếu 2 vào hai khe S1S2 đồng thời có bước sóng lamda1 = 0.6 um và có bước sóng lamda2 chưa biết. Trong khoảng rộng L = 2.4cm trên màn quan sát  được 33 vân sáng, trong đó có 5 vạch là kết quả trùng của hai hệ vân. Biết 2 trong 5 vạch trùng nhau  nằm ở ngoài cùng của trường giao thoa. bước sóng  lamda2 là
A 0,45um                  B. 0,55um              C. 0,75um              D. 0,65 um
ĐỀ NÓI LÀ TRONG KHOẢNG RỘNG VẬY MÌNH CÓ TRỪ BỚT HAI ĐẦU KHÔNG BẬY CÁC BẠN. CHO MÌNH HỎI LÀ NẾU ĐỀ GHI LÀ" CHO BỀ RÔNG VÙNG GIAO THOA" THÌ HỆ THỐNG VÂN PHẢI ĐỐI XỨNG PHẢI KHÔNG ?
i1 = 1,2mm
số khoảng vân i1 trong bề rộng L là: 24/1,2 =20
số vân sáng bức xạ 1( kể cả trùng với bức xạ 2): 20 +1 = 21
số vân sáng bức xạ 2( kể cả trùng với bức xạ 1): 33 + 5 - 21 = 17
số khoảng vân i2 trong bề rộng L là: 17 - 1 = 16
mà: 16.i2 = 24 <-> 16.lamda2.D/a = 24 -> lamda2 = 0,75um
THẦY ƠI CHO EM HỎI TRONG KHOẢNG RỘNG THÌ CÓ TRỪ HAI ĐẦU KHÔNG


Tiêu đề: Trả lời: bài tập giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:58:14 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013

THẦY ƠI CHO EM HỎI TRONG KHOẢNG RỘNG THÌ CÓ TRỪ HAI ĐẦU KHÔNG
Trừ 2 đầu hay không còn tùy vào bài toán, trong bài này nói rõ trên L có 33 vân mà có 5 vân trùng 2 vân tại 2 đầu L như vậy 33 vân sáng đó là tính luôn cả 2 vân trùng ở 2 đầu rồi.