Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cuongat7 trong 07:23:22 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14014Tiêu đề: Bài tập máy biến áp 12
Gửi bởi: cuongat7 trong 07:23:22 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Gọi hệ số biến áp là K=[tex]\frac{N1}{N2}[/tex] ,với N1 và N2 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp . Bỏ qua hao phí trong máy biến áp . Muốn giảm công suất hao phí trên dây tải điện đến nơi tiêu thụ 400 lần thì phải nối 2 cực của máy biến áp có hệ số biến đổi K bàng
a) 0,2    b) 0,5     c) 0,05      d)0,025
Mong mọi người hướng dẩn cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập máy biến áp 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:32:55 AM Ngày 14 Tháng Hai, 2013
Gọi hệ số biến áp là K=[tex]\frac{N1}{N2}[/tex] ,với N1 và N2 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp . Bỏ qua hao phí trong máy biến áp . Muốn giảm công suất hao phí trên dây tải điện đến nơi tiêu thụ 400 lần thì phải nối 2 cực của máy biến áp có hệ số biến đổi K bàng
a) 0,2    b) 0,5     c) 0,05      d)0,025
Mong mọi người hướng dẩn cảm ơn
giảm hao phí 400 lần thì điện áp tăng lên 20 lần ([tex]\Delta P=R.\frac{P^2}{U^2.cos(\varphi)^2}[/tex])
==> [tex]k=\frac{N1}{N2}=\frac{1}{20}=0,05[/tex]