Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dan_dhv trong 10:44:43 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14008Tiêu đề: Bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất
Gửi bởi: dan_dhv trong 10:44:43 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Bài toán.
Cho biết mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức :[tex]E_n=\dfrac{-13,6}{n^2} (ev),[/tex]. (n=1,2,3....).
Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Lyman, Banme , Pazen. của quang phổ hidro (theo thứ tự n=1;n=2,n=3...) được xác đinh.
[tex]A.\dfrac{4n}{4n-1}[/tex]
[tex]B. \dfrac{(n+1)^2}{2n+1}[/tex]
[tex]C. \dfrac{(n+1)^2}{2n-1}[/tex]
[tex]D. \dfrac{4n}{2n+1}[/tex]
Giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:23:43 PM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Câu này chẳng khó nhưng ra trắc nghiệm thì chẳng hợp lí chút nào... 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất
Gửi bởi: boycuababy123 trong 03:38:59 PM Ngày 15 Tháng Hai, 2013
C