Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:17:31 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14005Tiêu đề: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:17:31 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem giúp em bài này em giải không ra.
Một phôtôn có bước sóng [tex]\lambda = 0,03A^o[/tex] , sinh ra một cặp electron - pôzitron. Động năng của pôzitron gấp đôi động năng của electron. Động năng của mỗi hạt sinh ra là?
A. [tex]K_{e^-}=1,04MeV;K_{e^+}=2,08MeV[/tex]
B. [tex]K_{e^-}=1,02MeV;K_{e^+}=2,04MeV[/tex]
C. [tex]K_{e^-}=1MeV;K_{e^+}=2MeV[/tex]
D. [tex]K_{e^-}=1,4MeV;K_{e^+}=2,8MeV[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:16:59 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Nhờ thầy cô xem giúp em bài này em giải không ra.
Một phôtôn có bước sóng [tex]\lambda = 0,03A^o[/tex] , sinh ra một cặp electron - pôzitron. Động năng của pôzitron gấp đôi động năng của electron. Động năng của mỗi hạt sinh ra là?
A. [tex]K_{e^-}=1,04MeV;K_{e^+}=2,08MeV[/tex]
B. [tex]K_{e^-}=1,02MeV;K_{e^+}=2,04MeV[/tex]
C. [tex]K_{e^-}=1MeV;K_{e^+}=2MeV[/tex]
D. [tex]K_{e^-}=1,4MeV;K_{e^+}=2,8MeV[/tex]
Định luật bảo toàn năng lượng : [tex]\frac{hc}{\lambda}=K_e+K_p=3K_e=3K_p/2[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Thành trong 11:33:18 AM Ngày 13 Tháng Hai, 2013
Thầy ơi [tex]\frac{hc}{\lambda e}= 3K_e=\frac{3}{2}K_P[/tex]
Như vậy em tính ra đáp án là D nhưng theo đáp án thì lại là A
Hay là em tính sai ở đâu ạ :-[