Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rang sun trong 05:44:05 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=14001Tiêu đề: Lại là điện xoay chiều :))
Gửi bởi: rang sun trong 05:44:05 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013
Đoạn mạch AB gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một điện trở thuần R=20[tex]\Omega[/tex]. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB= 200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\prod{}[/tex]t) (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đàu cuộn dây và hai đầu điện trở lần lượt là 150 V và 100V. Điện trở thuần của cuộn dây và hệ số công suất lần lượt là bao nhiêu?
Mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ :)
Tiêu đề: Trả lời: Lại là điện xoay chiều :))
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:08:56 PM Ngày 12 Tháng Hai, 2013
Đoạn mạch AB gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một điện trở thuần R=20[tex]\Omega[/tex]. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB= 200[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\prod{}[/tex]t) (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đàu cuộn dây và hai đầu điện trở lần lượt là 150 V và 100V. Điện trở thuần của cuộn dây và hệ số công suất lần lượt là bao nhiêu?
Mong được thầy cô và các bạn giúp đỡ :)
HD em tự tính
+ [tex]Ud^2=Ur^2+UL^2[/tex]
+ [tex]U^2=(UR+Ur)^2+UL^2=UR^2+Ur^2+2Ur.UR+UL^2[/tex]
[tex] ==> U^2=UR^2+2UR.Ur+Ud^2[/tex] ==> Ur
+ Ur/r = UR/R ==> r
+ [tex]cos(\varphi_d)=Ur/UL[/tex]